Ga direct naar inhoud
Nieuws

Samen van start met Peat Pals for LIFE in het Fochteloërveen

23 november 2023 | Hanneke Wijnja

In het EU-project Peat Pals for LIFE zet Natuurmonumenten samen met Natuurpunt, Wageningen Universiteit en Eurosite de schouders onder het verbeteren van veenecosystemen in Nederland en Vlaanderen. Het startsein voor deze samenwerking werd begin oktober officieel gegeven in Veenhuizen in aanwezigheid van de partnerorganisaties en de provincies Friesland en Drenthe.

Team Peat Pals for LIFE

In het EU-project Peat Pals for LIFE zet Natuurmonumenten samen met Natuurpunt, Wageningen Universiteit en Eurosite de schouders onder het verbeteren van veenecosystemen in Nederland en Vlaanderen. Met elkaar wordt er gewerkt aan het verbeteren van de hydrologie en het meten van de koolstof- en broeikasgasdynamiek. Hieruit kunnen onder andere lessen worden getrokken over de impact van herstelactiviteiten op de reductie van CO2-emissies.

Het startsein voor deze samenwerking werd begin oktober officieel gegeven in Veenhuizen in aanwezigheid van de partnerorganisaties en de provincies Friesland en Drenthe. De partners presenteerden hun plan van aanpak en hierna werd er een bezoek gebracht aan het Fochteloërveen. De kick-off van het project Peat Pals for LIFE met Natuurmonumenten als hoofdpartner is daarmee een feit.

Het hoofddoel van het project Peat Pals for LIFE is het structureel verbeteren van de conditie van habitats en soorten die zich momenteel in een ongunstige toestand bevinden binnen Natura 2000-gebieden. In samenwerking met partners wordt er een verscheidenheid aan gedegradeerde en koolstofrijke veenecosystemen hersteld in Nederland en Vlaanderen. Door dit te doen creëren we een verscheidenheid aan veenecosystemen, die beter bestand zijn tegen externe effecten, in het Fochteloërveen (Nederland) en in de Vallei van de Abeek, Dommeldal en de Veewei (Vlaanderen).

Voor het Fochteloërveen wordt binnen dit LIFE-project ongeveer 10 kilometer aan kade onder handen genomen. Door het herstellen van deze kades bereiken we een gunstige status van de hydrologie in het compartimentensysteem in het Fochteloërveen (260 ha). Hiermee ontwikkelen we goede randvoorwaarden voor toename en kwaliteit van het leefgebied van typische hoogveensoorten als veenmos, kleine zonnedauw en ronde zonnedauw. Dit geldt ook voor soorten als veenhooibeestje, gevlekte witsnuitlibel, hoogveenglanslibel, Noordse glazenmaker en maanwaterjuffer. Voor het paapje en de kraanvogel wordt de broedhabitat uitgebreid en geschikter. De gunstige hydrologische status die met kadeherstel wordt bereikt, maakt het herstellen en vergroten van veengroei mogelijk. Goed functionerend actief hoogveen vergroot de waterretentie en werkt als buffer tijdens extreme neerslag en droge periodes. Door de koolstof- en broeikasgasdynamiek te meten begrijpen we de impact van herstelactiviteiten op onder andere de reductie van CO2-emmissies. Voor het bereiken van al deze beoogde resultaten is samenwerking met partners in en buiten het gebied een belangrijke voorwaarde.

Peat Pals logos
Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja