Nieuws van de boswachter

Tijdelijke afsluiting fietspad ter verbetering van de bodem in het Fochteloërveen

21 oktober 2020 | Sietske Westerhof Marchand

De komende tijd wordt de bodem in een deel van het Fochteloërveen geplagd. Hierdoor verbeteren we de bodemstructuur en ontstaat er meer biodiversiteit. Vanwege de werkzaamheden zal het fietspad tussen Meesterswijk Bovensmilde en Kolonievaart Veenhuizen tijdelijk worden afgesloten.

Kaart afsluiting fietspad en omleiding via Huis ter Heide

Door het plaggen verdwijnt de bovenste laag van de bodem waardoor de grond armer wordt aan voedingsstoffen. Dit geeft heide de kans om tot ontwikkeling te komen. Daarnaast levert het meer diversiteit in het gebied op. Het plaggen wordt machinaal gedaan en zal enkele weken duren. Om hinderlijke of gevaarlijke situaties te voorkomen zal het fietspad tussen Meesterswijk Bovensmilde en Kolonievaart Veenhuizen afgesloten worden voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid via Huis Ter Heide. Deze route wordt aangeven door middel van bebording.                                                                                             

Sietske Westerhof Marchand
logo