Fochteloërveen

Projecten in Fochteloërveen

  • Fochteloërveen Natura2000 gebied
    Project

    Natuurherstel Fochteloërveen

    Elke druppel water telt in het Fochteloërveen. Een goede waterhuishouding is van levensbelang om het hoogveengebied te behouden. Om die reden willen we samen aan de slag om het Fochteloërveen toekomstbestendig te maken.

  • logo