Fochteloërveen

Projecten in Fochteloërveen

 • Fochteloërveen Toekomstbestendig Natura2000 natuurgebied
  Project

  Fochteloërveen Toekomstbestendig

  Elke druppel water telt in het Fochteloërveen. Een goede waterhuishouding is van levensbelang om het hoogveengebied te behouden. Om die reden willen we samen aan de slag om het Fochteloërveen toekomstbestendig te maken.

 • Drentseweg luchtfoto
  Project

  Herinrichten Drentseweg

  Van akker naar hydrologische buffer.
  Inrichten van een randzone in het Fochteloërveen om verdroging te voorkomen.

 • Kraanvogel fochteloerveen
  Project

  Natuurherstel Fochteloërveen

  Op de grens van Friesland en Drenthe werkt Natuurmonumenten aan het herstel van één van onze laatste grote hoogveengebieden. Met succes, want sinds 2001 broedt zelfs de kraanvogel jaarlijks in dit bijzondere natuurgebied.

 • logo