Fochteloërveen Toekomstbestendig

Natuurmonumenten gaat aan de slag met het toekomstbestendig maken van Natura2000 gebied het Fochteloërveen. Een optimale waterhuishouding is nodig om het hoogveengebied te behouden en de bijzondere flora en fauna voldoende ruimte te bieden. Hydrologische omstandigheden worden drastisch verbeterd door de aanleg van nieuwe kades. Tegelijkertijd ontstaan er mogelijkheden voor recreatie. Door een betere zonering van het gebied kunnen er nieuwe wandel- en fietsroutes gerealiseerd worden. Bestaande routes kunnen beter op elkaar aangesloten worden waardoor de verbinding met de omgeving wordt verbetert. Het Fochteloërveen wordt daarmee een aantrekkelijk gebied voor bezoekers die zowel van de natuur als de rijke cultuurhistorie komen genieten.

Fochteloërveen Toekomstbestendig Natura2000 natuurgebied

Samen aan de slag voor een Toekomstbestendig Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een bijzonder natuurgebied waar zeldzame dieren en planten leven. Het is een prachtig weids hoogveengebied met een rijke cultuurgeschiedenis. Hoogveen is kwetsbare natuur. Stikstof, klimaatverandering en verdroging zetten de natuur in dit hoogveengebied onder druk. Er is nu actie nodig om te voorkomen kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen zetten hier samen de schouders onder.

Introductiefilm Fochteloërveen Toekomstbestendig

Unieke veennatuur

Het Fochteloërveen is een open en weids hoogveenlandschap met aan de randen bossen, heideterreinen en akkers. De kern bestaat voornamelijk uit hoogveenmoerassen en is afhankelijk van regenwater.

Talloze dieren en planten gedijen alleen in dit kletsnatte en voedselarme natuurgebied. Kraanvogels maken er hun nesten en zeldzame vlinder-, libellen-, reptielen- en plantensoorten zijn er op hun plek. De veenmossen vormen de basis van de dikke veenlaag in het gebied. Op hoger gelegen delen groeit het wollegras en een variatie aan heidesoorten. Vanwege de zeldzame natuurwaarden is het Fochteloërveen onderdeel van het Europese netwerk van Natura 2000-gebieden. Deze status schept de verplichting om kwetsbare veennatuur te behouden en waar mogelijk te herstellen.

Complexe bedreigingen
Verschillende bedreigingen hangen als donkere wolken boven het Fochteloërveen. Klimaatverandering zorgt voor extreme omstandigheden en langdurige droogte. Eenmaal opgevangen regenwater lekt weg naar de lager gelegen omgeving, terwijl voor hoogveennatuur iedere druppel telt.

Een teveel aan stikstof zorgt dat sommige plantensoorten, bijvoorbeeld grassen zoals pijpenstrootje en bomen zoals berken veel harder groeien dan normaal. Ze verdringen daarmee de bijzondere plantensoorten.

Al deze factoren samen, versterkt door toenemende verstoring, leiden tot een sterke afname van de biodiversiteit in het hoogveengebied.

Maatregelen voor een toekomstbestendig Fochteloërveen

Er zijn op korte termijn maatregelen nodig om de natuur te herstellen en te behouden voor de toekomst. Essentieel hierin is het verbeteren van de waterhuishouding en het herstellen van kades, die voorkomen dat kostbaar regenwater weglekt.

Een recreatieve zonering van het gebied moet er voor zorgen dat mensen van het Fochteloërveen kunnen genieten zonder dat ze de kwetsbare dieren en planten verstoren. Het aanpakken van de doorgaande weg die het gebied doorsnijdt, is daarbij een belangrijke wens. Dit zorgt voor minder verkeerslachtoffers onder reptielen en vogels en geeft het Fochteloërveen bovendien een van de spectaculairste natuurbelevingsboulevards van het land.

Kraanvogels met jong

Kraanvogels met kuiken

Fochteloërveen veenpluis

Eenarig wollegras

Contact

Wil je meer weten over het project Fochteloërveen Toekomstbestendig of heb je vragen?
Neem dan contact op met de beheereenheid Friesland via: [email protected] 
of via het telefoonnummer 06 10 64 22 67.

Voor persvragen is de persvoorlichter Noord Nederland bereikbaar via het telefoonnummer 06 10 18 81 51

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Fochteloërveen, meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
de Veenflits

Lees hier meer over het project Fochteloërveen Toekomstbestendig of bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Nieuws over het project

 • 23 maart 2022 | Sietske Westerhof Marchand

  Afsluiten Fochteloërveenweg grote plus voor de natuur en recreant

  Dwars door het Fochteloërveen loopt de Fochteloërveenweg, die al jaren overlast veroorzaakt voor de natuur. Daarnaast brengen steeds meer mensen een bezoek aan het natuurgebied en ontstaan er onveilige situaties op de Fochteloerveenweg. Door het afsluiten van deze weg ontstaan er grote kansen voor dier en mens.

 • 10 januari 2022 | Sietske Westerhof Marchand

  "Fochteloërveen Toekomstbestendig" goed voorbeeld Versneld Natuurherstel

  Dankzij onder meer de regeling Versneld Natuurherstel van het ministerie van LNV werkt Natuurmonumenten aan het project Fochteloërveen Toekomstbestendig.

 • 22 november 2021 | Sietske Westerhof Marchand

  Terugkijken informatiebijeenkomst Fochteloërveen Toekomstbestendig

  Heb je de informatiebijeenkomst over natuurherstel in het Fochteloërveen gemist? Lees dan gauw verder.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

  Parkeerplaats Brunstingerplas
 • Fochteloërveen 8, 8428 RR Fochteloo (FR)
 • Vanaf Groningen of Assen richting Veenhuizen rijden. Aan het eind van het dorp sla je met een scherpe bocht linksaf, richting Oosterwolde. Tweede weg links, Weperpolder, wordt na 1,5 km Fochteloërveenweg. Vanaf Meppel of Hoogeveen kun je beter via Appelscha rijden. In dit dorpje ga je over de brug richting Fochteloo, de tweede weg rechts is de Fochterloërveenweg richting Fochteloërveen.
logo