Herinrichten Drentseweg

Om verdroging van het Fochteloërveen tegen te gaan wordt een randzone aan de Drentseweg ingericht door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Een voormalig akkerbouwperceel zal heringericht worden en wordt daarmee een hydrologische buffer tussen het Fochteloërveen en het omliggende, diep ontwaterde landbouwgebied.

Drentseweg luchtfoto

In 2014 kocht Natuurmonumenten een akkerbouwperceel aan de rand van het Natura 2000 gebied Fochteloërveen. Het perceel ligt aan de Drentseweg, is in gebruik geweest voor de aardappelteelt (nu graanakker) en heeft een oppervlakte van circa 26 hectare. Het aangekochte deel grenst aan terrein van Staatsbosbeheer. Deze terreinen vormen samen een hydrologische waardevolle zone voor het Fochteloërveen, waarvan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beide beheerder en eigenaar zijn. Gezamenlijk geven zij nieuwe invulling aan het akkerland en de aangrenzende percelen om verdroging van het Fochteloërveen tegen te gaan.

De herinrichting is een gezamenlijk project van Staatsbosbeheer, de waterschappen en Natuurmonumenten en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en met steun uit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl.

Op de hoogte blijven van het project? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief herinrichting Drentseweg via [email protected]

Logo ELFPO en Provincie Drenthe

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Brunstingerplas
  • Fochteloërveen 8, 8428 RR Fochteloo (FR)
  • Vanaf Groningen of Assen richting Veenhuizen rijden. Aan het eind van het dorp sla je met een scherpe bocht linksaf, richting Oosterwolde. Tweede weg links, Weperpolder, wordt na 1,5 km Fochteloërveenweg. Vanaf Meppel of Hoogeveen kun je beter via Appelscha rijden. In dit dorpje ga je over de brug richting Fochteloo, de tweede weg rechts is de Fochterloërveenweg richting Fochteloërveen.
logo