Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groenonderhoud op Fort bij Abcoude

24 december 2020 | Olga Ekelenkamp

Natuurmonumenten heeft onlangs op Fort bij Abcoude een aantal noodzakelijke taken in het groenbeheer voltooid. De werkzaamheden betreffen met name het verwijderen en/of snoeien van een aantal bomen op of rond het fort.

Fortgracht

Wat heeft Natuurmonumenten op Fort bij Abcoude aangepakt?

  • Aan de noordzijde van het fort is ter hoogte van de genieloods (het viscentrum) een boom gerooid. Deze boom begon gevaarlijk over te hangen en zou bij storm op de genieloods kunnen vallen. Aangezien de genieloods een rijksmonument is, wil Natuurmonumenten dit risico voorkomen.  
  • Langs de Molenweg, bij de Jeu de Boules-vereniging, is een aantal bomen gerooid. Dit is gedaan in verband met de nieuwe parkeerplaats die hier binnenkort zal worden aangelegd voor bezoekers van het fort. Voor deze bomen is een kapvergunning verleend door de gemeente en de bomen worden elders op het fortterrein gecompenseerd door het herplanten van nieuwe bomen.
  • Bij parkeerplaats naast het viscentrum is snoeiafval en bramenstruweel verwijderd. Dit is gedaan om plaats te maken voor de aanplant van nieuwe elzen. Hiermee wordt het gat in het elzenhakhoutbos aangevuld en worden de gekapte bomen bij de Jeu de Boules-vereniging gecompenseerd. 
  • Een omgevallen boom, die in de fortgracht lag, is opgeruimd.
  • Bij de laatste vissteiger is een treurwilg aan één zijde gesnoeid. Op deze manier is de steiger weer bruikbaar voor de vissers van het viscentrum. 
  • Op advies van een bomenexpert hebben we een populier langs de fortgracht gekapt. Aangezien deze boom een volledig rotte kern bleek te hebben, moest hij om veiligheidsredenen worden verwijderd.

     
Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp