Ga direct naar inhoud
Nieuws

Inloopavond over selectiekader Fort bij Abcoude

21 februari 2022 | Olga Ekelenkamp

In het proces van de ontwikkeling van Fort bij Abcoude is een nieuwe stap gezet. Natuurmonumenten heeft een selectiekader ontwikkeld voor de herbestemming van het fort. Op basis van dit kader zal een nieuwe huurder voor Fort bij Abcoude gezocht worden. Op dinsdag 8 maart aanstaande van 19:30 tot 21:00 uur nodigen Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen belanghebbenden en geïnteresseerden uit voor een inloopavond op Fort bij Abcoude. Tijdens deze avond kan men een samenvatting van het selectiekader inzien en vragen stellen.

Fort bij Abcoude

Selectiekader

Het selectiekader past binnen het ontwikkelkader dat de gemeente De Ronde Venen in 2017 voor Fort bij Abcoude heeft vastgesteld. In het selectiekader staat onder meer dat Natuurmonumenten een contract wil sluiten met één hoofdhuurder. Deze hoofdhuurder kan vervolgens samen met andere partijen een multifunctionele locatie realiseren waarbij wordt uitgegaan van de kernwaarden cultuur, natuur en rust. Fort Nieuwersluis en Fort bij Nigtevecht zijn mooie voorbeelden van een dergelijk multifunctioneel gebruik. 

Natuurmonumenten zoekt een ondernemer die overdag de kazerne op het forteiland wil exploiteren. Zowel extra bebouwing op het terrein als een slaapfunctie is uitgesloten om voldoende rust op het eiland te kunnen borgen. Voordat een huurder van start kan gaan, moet de kazerne voorzien worden van een aantal essentiële aanpassingen zoals verwarming, luchtbehandeling en isolatie. Het selectiekader beschrijft ook hoe kandidaten zich kunnen aanmelden voor de selectieprocedure. Na de inloopavond wordt het selectiekader afgerond en enkele weken daarna gepubliceerd.

 

Inloopavond

Belanghebbenden ontvangen tijdens de inloopavond een samenvatting van het selectiekader. Er zijn medewerkers van Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen aanwezig om vragen te beantwoorden over het selectiekader, de herbestemmingsprocedure, inspraak, werkzaamheden ten behoeve van de verwarming en luchtkwaliteit, etc.  

 

Parkeren 

Gezien de beperkte parkeergelegenheid adviseren we belanghebbenden lopend of op de fiets naar de inloopavond te komen. Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de Jeu de Boulesclub. Aangezien er geen voetpad langs van de parkeerplaats naar het Gozen Doornpad loopt, is het belangrijk dat u zichtbaar bent voor verkeer op de Molenweg. U heeft toegang tot het forteiland via de eerste toegangspoort na de visvereniging. Het pontje kan niet gebruikt worden.

 

Vragen?

Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Dan kunt u inhoudelijke vragen telefonisch stellen aan projectleider Mirte van der Linden, (06) 51 60 16 70 en vragen over de planologische procedure stellen aan Nico Röling van de gemeente De Ronde Venen, (06) 10 96 98 19. Telefonisch vragen stellen kan tot en met vrijdag 11 maart 2022. 

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp