Nieuws van de boswachter

De Volmolen gaat weer open!

15 maart 2023 | Paul Wijenberg

Na een lange periode gaan we de monumentale Volmolen weer maandelijks openstellen voor het publiek. Zo’n 3 jaar belemmerden de ingrijpende Corona-pandemie, de broodnodige bouwwerkzaamheden aan de lokale waterhuishouding, de watersnoodramp en de intussen afgeronde vrijwilligerswerving de doorgang van de publieke openstellingen. Op zaterdag 1 april start de serie met de maandelijkse openstelling tussen 11.00u en 16.00u op iedere eerste zaterdag van de maand. Afhankelijk van het weer loopt deze reeks door tot in november 2023. U bent hierbij van harte uitgenodigd voor een bezoek.

Volmolen_zijkant

Volmolense programmatips

Tijdens de openstellingen wordt u hartelijk ontvangen door leden van een vernieuwd vrijwilligersteam. De molenaars zullen als vanouds de werking van de graanmolen demonstreren. Later dit jaar hopen zij aan de hand van een nieuw te bouwen mechanisme het verdwenen ambacht van het vollen van wol te tonen. Maar liefst 8 molengidsen worden opgeleid om u de cultuurhistorie en het belang van dit unieke monument toe te lichten. Verder staan excursieleiders die dag doorlopend klaar om (gratis) met u een korte gebiedswandeling te ondernemen. ’s Middags kunt u deelnemen aan de boeiende Klimaatexcursie met de boswachter (Svp. vooraf aanmelden via deze weblink)

Een nieuwe toekomst

Het Volmolen-complex krijgt een waardige, duurzame toekomst. Zo wordt de Volmolen van binnen heringericht om het ambacht van graan malen en vollen nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd wordt de bezoekersontvangst sterk verbeterd en wordt het verhaal van het monument, het omliggende landschap en de klimaatbuffer Geuldal levendig uitgelegd. In het volgend jaar wordt de voormalige molenaarswoning verbouwd tot een tweetal unieke vakantiewoningen. Natuurmonumenten werkt hierbij samen met Buitenleven Vakanties en besteedt daarbij veel aandacht aan het behoud van het authentieke karakter van de gebouwen. Op deze manier hopen we het bijzondere monument voor nu en later te beschermen en te behouden. Uiteraard houden wij u gedurende dit jaar graag verder op de hoogte van deze ontwikkelingen.  

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg
logo