Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herinrichting omgeving Volmolen Epen afgerond

06 mei 2020 | Paul Wijenberg

Het heeft even geduurd, maar het Waterschap Limburg heeft afgelopen april haar werkzaamheden aan de watergangen rondom de Volmolen afgerond. Nu kunnen de wisselende waterstanden beter gereguleerd worden. In het belang van het monumentale gebouw en het omliggende landschap.

Verleden tijd?

Waterschap Limburg heeft in de afgelopen maanden de directe omgeving van de Volmolen ingrijpend op de schop gehad. Dat was hard nodig in verband met de onberekenbare waterhuishouding in de Geul en de molentak daarvan.

In goed overleg met Natuurmonumenten is hier op meerdere plaatsen het watermanagement met moderne stuwen en verstevigde oevers sterk verbeterd. Tevens is er een nieuwe vispassage aangelegd en is het gebied rondom het molengebouw verhoogd om ervoor te zorgen dat het molengebouw droog blijft tijdens hoogwater. De werkzaamheden zijn na maandenlange uitvoeringen afgerond.

Meer kans voor elrits en beekdonderpad

De Volmolen in Epen ligt tussen de Geul en een gegraven molentak en belemmerde de visoptrek in de Geul. In de molentak werd water opgestuwd om het verval van het water bij het waterrad te vergroten. Daarom heeft Waterschap Limburg een nieuwe vispassage aangelegd met de nieuwste inzichten op het gebied van vismigratie en vispassages. Door de aanleg van deze vispassage zijn het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar verbonden en kunnen optrekkende vissen de Volmolen passeren. Zo wordt het leefgebied van een aantal vissoorten zoals de zeer zeldzame elrits en beekdonderpad vergroot en kan de populatie toenemen.

Hoogwaterbescherming gebouwen

Rond het molengebouw, een molenhuis en de stallen die om een binnenplaats liggen, is een verhoging aangelegd, die ervoor zorgt dat het molengebouw droog blijft bij hoogwater. Daarmee hoopt Natuurmonumenten dat de voortdurende beschadiging aan de rijksmonumentale gebouwen tijdens hoge waterstanden verleden tijd is geworden.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg