Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe natuur in het Land van Serlé

01 februari 2024 | Paul Wijenberg

De Epiloog Foundation het mogelijk gemaakt dat Natuurmonumenten Zuid-Limburg een natuurgebied op de Gulpenerberg heeft verworven. Het natuurgebied is nu vernoemd naar de gulle donateur, ir. S.W.J. Serlé.
Dit is een belangrijke bijdrage aan een natuurrijker en klimaatrobuuster Geuldal.

Bijzondere aanwinst

Het gaat hier om 15 hectare voormalige landbouwpercelen die op een terrassenlandschap met graslanden, graften, struwelen en holle wegen liggen. In het recente verleden is de akker al omgevormd naar een structuurrijk en soortenrijk grasland. Het perceel is eerder al ingezaaid met een lokaal maaisel uit bloemrijke weiland. Daardoor groeien hier nu al bijzondere plantensoorten. We proberen hier een glanshaverhooiland en kalkgrasland te realiseren. Het perceel is voorzien van een vee-kerend raster.

Natuurmonumenten gaat de ontwikkeling van deze nieuwe natuur stimuleren door een actief beheer met gefaseerd maaien en afvoeren en een winterbegrazing door Mergellandschapen. Onze vrijwilligers zullen helpen met het jaarlijks snoeien van struweel en graften.

Belang van deze aankoop

Dit perceel in het Boven-Geuldal vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen het Gulpenerdal en het Geuldal. De aankoop is van belang in het kader van het herstel van de biodiversiteit (= soortenrijkdom). Het gevarieerde landschap is een favoriet leefgebied van een groot aantal bijzondere diersoorten, dat hier voedsel en beschutting vindt.

De hazelmuis bijvoorbeeld, die in de struiken zijn nesten bouwt en die voedsel vindt in de vorm van zaden, bessen en insecten. Andere dieren die van dit landschap profiteren zijn ree, grauwe klauwier, levendbarende hagedis en vleermuizen. 

De bloemenrijkdom is een  belangrijke “stepping stone” tussen het Geuldal en overige waardevolle natuurgebieden, zoals De Piepert, Overeys, Berghofweide en het Genhoes.

Er is veel aanbod van nectar en waardplanten voor insecten. De kalkrijke löss is van belang voor vlindersoorten als het koevinkje en het hooibeestje. De oude graftsystemen in het landschap vormen een foerageer- en rustplek voor vele dieren.

Graft als water-remmer

Graft als water-remmer

Klimaatrobuuste bijdrage

Door de grootte van het perceel, de huidige inrichting en het beheer is het ook een significant onderdeel van de klimaatbuffer in het Geuldal. Het herstel van oude graftsystemen voorkomt namelijk hevige erosie en afwatering richting bebouwd gebied. Door deze graften en door het structuurrijk grasland wordt het water afgeremd. De afstromende waterstromen kunnen hier beter in de grond trekken in plaats van snel naar beneden stromen en overlast veroorzaken in de dorpen.

Natuurmonumenten dankt de gulle gever voor deze belangrijke bijdrage aan de natuur.

Ziet u ook kansen om ons te helpen bij het uitbreiden en versterken van de natuurgebieden in Limburg of daarbuiten? Klik dan hier voor meer informatie. Dank u wel!

grauwe klauwier

Grauwe klauwier

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg