Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plan 'De Bennet' in Epen op groen

07 november 2022 | Anne Steijaert

Een nieuwe vispassage, natuurontwikkeling op het oude sportpark en vergroening van de parkeergelegenheid aan de Bennetweg. Dat zijn de drie belangrijkste doelen die Waterschap Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem en Natuurmonumenten willen bereiken in het gebied ‘De Bennet’ in Epen. Maandag 7 november zetten zij hun handtekening onder de intentieverklaring om dit gebied samen in te richten. Begin 2023 wordt er een inloopmiddag georganiseerd om het ontwerp toe te lichten.

Ondertekening intentieverklaring De Bennet

De drie partijen hebben elk hun eigen doel bij de Bennet. Zo wil Waterschap Limburg een nieuwe vispassage en meer natuur realiseren. Dit, om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Natuurmonumenten streeft naar natuurontwikkeling. De derde partij, de gemeente Gulpen-Wittem werkt aan verbetering van de openbare parkeerplekken aan de Bennetweg. Ook het educatie initiatief van ondernemersvereniging ‘Epen Bronnenland’ is ingepast in het plan. ‘De som der delen is zeker meer dan het geheel, omdat de kansen vanuit de partijen en de omgeving in één plan worden meegenomen’, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Omvorming voormalige sportvelden naar natuur

De gebiedsontwikkeling De Bennet leidt tot meer natuur en een grotere biodiversiteit. Natuurontwikkeling is al deels ingezet door het omvormen van de voormalige sportvelden naar hooilanden. Deze hooilanden vlak langs de Geul krijgen meer ruimte en bieden kansen voor allerlei plantensoorten die van natte voeten houden. Bij extreem hoogwater kan de Geul hier buiten haar oevers treden, vertragen de planten de afstroom van water en verkleinen de kans op toekomstige wateroverlast verder stroomafwaarts. De groene entree ontsluit tevens het achterliggende wandel- en recreatiegebied. Dit betekent dat bezoekers kunnen genieten van de prachtige natuur van het Geuldal, haar cultuurhistorie met de Volmolen en Wingbergermolen en het water van de Geul.

Vistrap Epermolen

De Epermolen, bij Terpoorten wordt ook wel Wingbergermolen genoemd. De gezamenlijke aanpak leidt tot het realiseren van een nieuwe vispassage zodat de vissen de Wingbergermolen kunnen passeren. Het is een van de laatste vismigratieknelpunten in de Geul. Na de realisatie van de vispassage rondom Volmolen eind 2019, is het van belang dat ook de Epermolen passeerbaar wordt voor de unieke vissen in de Geul zoals de elrits en de beekdonderpad. De reeds aanwezige vispassage van 1986 functioneert jammer genoeg niet goed. Deze is nog gemaakt volgens inmiddels achterhaalde ontwerpeisen. De nieuwe vispassage zal de oude vervangen. Het waterschap geeft hierbij de voorkeur aan een zo natuurlijk mogelijke variant, passend binnen het huidige landschap van het Geuldal.

Inloopmiddag

Het schetsontwerp van mei 2022 wordt omgezet naar een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp is voor geïnteresseerden te bekijken tijdens een inloopmiddag die begin volgend jaar plaatsvindt. Om dit plan te kunnen uitvoeren, doorlopen partijen vergunningen en procedures. Voor het Waterschap Limburg is dit het ontwerpprojectplan Waterwet met een leggertekening en -besluit. Voor de gemeente Gulpen-Wittem is dit een ontwerpbestemmingsplan.

Planning

Realisatie van het project is voorzien in de jaren 2023 tot en met 2024. In 2024 zal het project naar verwachting worden afgerond.

Anne Steijaert