Ga direct naar inhoud
Terug

Klimaatwandeling Geul

Waar: Geuldal

Geuldal2021
1 uur 40
4,2 km

Over de route

Het klimaat verandert en dat werd in de zomer van 2021 o.a. in het Geuldal heel erg duidelijk. We kunnen dit gebied klimaatrobuuster maken. Natuurmonumenten wil het Geuldal inrichten als een natuurlijke klimaatbuffer. Door regendruppels langer vast te houden op de plek waar ze vallen en afstromend water te vertragen, hebben we minder last van overstromingen en droogte. Tijdens deze wandeling wordt duidelijker welke kansen er zijn en beleef je het Geuldal op een andere manier dan je gewend bent.

Klimaatwandeling

De route leidt je door de avontuurlijke en afwisselende omgeving van de Volmolen bij Epen en Bommerig. De route is niet toegankelijk voor buggy's, rollators of fietsen. Een klein gedeelte (ongeveer 500 meter) is een steiler pad waar de wandeling wat zwaarder is als tijdens de rest van de route.  De begaanbaarheid van de wandeling in dit Zuid-Limburgse landschap met heuvels en dalen is zeer weers- en seizoensafhankelijk. In natte tijden (winter, voorjaar) zijn enkele gedeelten lastiger begaanbaar door de kleiige modder ("Pratsj"). Daarbuiten zijn de paden goed begaanbaar. 

Download hier de .gpx-editie van deze klimaatwandeling

Waar kun je starten

Wandelen langs rivier de Geul in het Geuldal Zuid-Limburg
Startpunt

Epen, parkeerplaats Bennetweg

Wat kom je onderweg tegen?

Parkeerplaats P3, Bennetweg, Epen

1. Startpunt

Het is de bedoeling om in de komende jaren deze parkeerplaats van het voormalige sportpark Epen met haar directe omgeving op te knappen en dit alles bezoekersvriendelijker te maken. Op het infopaneel zie je een overzicht van de Geul met al haar bronbeekjes.

Verwijderen oude drainagepijpen

2. Vernatting

In het landschap naast de monumentale Volmolen zijn al concrete maatregelen uitgevoerd om slimmer om te gaan met het water in de Geul en in het landschap.

Watertoevoer

Enkele jaren geleden heeft het Waterschap de waterhuishouding van de Geul rondom de Volmolen toekomstbestendiger gemaakt. Sterk verstevigde oevers, een opgehoogd dijkje achter de molengebouwen tegen de erosie en een geautomatiseerd netwerk van de stuwtjes dienen schade bij hoog water beter te voorkomen.

Drainage

Hier is een oud netwerk van drainagepijpen opgegraven en verwijderd. Deze ondergrondse buizen voerden het kwel- en hemelwater in de bodem van voormalige akkers en weilanden snel af. De boer kon dan namelijk eerder in het seizoen weer aan de slag met ploegen en zaaien. Natuurmonumenten is nu eigenaar en kiest er voor om dat water juist zo lang mogelijk vast te houden. Dat voorkomt extra hoog water in de Geul en vergoot de soortenrijkdom in dit landschap.

Landschapslijnen

3. Lijnen in het Landschap

Kijk hier over de haag langs de weg. Je ziet behalve de stuw en de vistrap bij de molentak van de Geul ook heel veel lijnen in het landschap. Die lijnen tussen hellingbos en beek-oever worden gevormd door de hagen en graften. Een graft is een mini-terras tussen de hellende percelen dat begroeid is met struiken en bomen.

Van oudsher dienen deze als afscherming van de boerenpercelen met vee en als afremming van de erosie (afstroming van regenwater met bodemdeeltjes) op de glooiende akkerpercelen. Tegenwoordig zijn ze ook belangrijke verbindingszones voor de natuur. Talloze vogels, muizen en insecten vinden hier hun schuil-, voedsel- en nestplek. 

Meer routes in de buurt

Bekijk alle routes

Activiteiten in de buurt

Bekijk de agenda