natuurgebied

Griend

Griend

Over dit natuurgebied

Griend is een prachtig klein onbewoond waddeneiland tussen Terschelling en Harlingen. Het is een vluchtplaats voor tienduizenden vogels. ’s Zomers waken twee wadwachters over het wel en wee van de vele vogels.

Vluchtplaats

Griend is bij hoog water een vluchtplaats voor tienduizenden vogels. Tijdens de voorjaarstrek komen bijzondere vogels zoals zilverplFotograaf: Paul Cools - rosse gruttoBron: Natuurmonumentenevier, rosse grutto en kanoetstrandloper op Griend uitrusten en ‘opvetten’. Duizenden vogels brengen hier hun jongen groot omdat er geen dreiging is van vossen en andere vleesetende zoogdieren. Het eiland biedt onderdak aan de grootste kolonie grote sterns van West-Europa.

Uniek vogelreservaat

Griend bestaat uit een strandwal, een begroeide kwelder en slikken. Het is alleen van april tot juli bewoond. Dan bivakkeren hier twee vogelwachters in een bijzonder onderkomen. Als je met de boot naar Terschelling of Vlieland vaart, zie je het staan. Om dit unieke vogelreservaat zo veel mogelijk met rust te laten, is het niet toegankelijk voor publiek. Via Google Streetview kun je wel een virtuele wandeling maken over Griend. De opnames zijn buiten het broedseizoen gemaakt. 

Gaat Griend wandelen?

Dat Griend er nog ligt, komt dankzij een ingrijpen van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het eiland dreigde weg te spoelen. De aanleg van de afsluitdijk speelt daarbij een belangrijke rol. De vloed werd gemiddeld hoger en het eb lager. Golven tastten het eiland aan. Net als in 1956 en 1988, werden in 2016 maatregelen getroffen om het eiland te versterken, met steun van leden van Natuurmonumenten, Provincie Fryslân en Waddenfonds.

word nu lid