Ga direct naar inhoud
Griend

Nieuws uit Griend

 • 17 juli 2024 | Hanneke Wijnja

  Een voorlopige balans (Blog 8)

  Het broedseizoen 2024 is op Griend definitief afgesloten. Er is een enorme hoeveelheid gegevens verzameld die inzicht geven in de op het eiland voorkomende vogels, zoogdieren, insecten en planten. Het is nu zaak om alle gegevens uit te werken. Hieronder volgt een eerste overzicht.

 • 05 juli 2024 | Cynthia Borras

  Het seizoen loopt ten einde (Blog 7)

  Op Griend komt het einde van het broedseizoen in zicht. Veel jonge vogels verlaten het eiland, maar laatkomers zitten nog in de vegetatie. De werkzaamheden verschuiven want eind juni-begin juli is het moment waarop de plantengroei bestudeerd moet worden.

 • 21 juni 2024 | Cynthia Borras

  Regen en wind (Blog 6)

  Net als aan de wal is de eerste helft van juni nat, koud en winderig, wat voor jonge vogels (en hun ouders) niet gunstig is.

 • 12 juni 2024 | Cynthia Borras

  Geboortegolf (Blog 5)

  Het is inmiddels juni en er vindt een echte geboortegolf op Griend plaats.

 • 03 juni 2024 | Cynthia Borras

  Leven in de kolonie (Blog 4)

  De vogelwachters op Griend zijn vrijwilligers. Vaak hebben die in het verleden al eens een heel broedseizoen op het eiland gezeten, bijvoorbeeld als biologiestudent met een onderzoeksopdracht. Maar veel nieuwkomers hebben een andere achtergrond. Hoe ervaren zij het leven op het eiland?

 • 23 mei 2024 | Cynthia Borras

  Drukke tijden voor vogels en vogelwachters (Blog 3)

  Het is medio mei en het broedseizoen is in volle gang. Soorten waar Griend bekend om is, de meeuwen en de sterns, hebben vrijwel allemaal eieren. Ganzen en eenden zien we rondzwemmen met kleine of middelgrote jongen. De vogelwachters hebben het drukker dan ooit met hun onderzoek

 • 06 mei 2024 | Cynthia Borras

  Eerste weken van de vogelwachters (Blog2)

  De bewaking begint op 15 april met een weersomslag van aangenaam voorjaarsweer naar buiig weer met harde wind. Eenden en ganzen zitten al op eieren, en meerdere Grauwe Ganzen lopen al met jongen rond, maar de kolonievorming bij meeuwen en sterns wil niet vlotten.

 • 16 april 2024 | Cynthia Borras

  Het broedseizoen is weer begonnen (Blog 1)

  De vogelwachters zijn net als de zilvermeeuwen op Griend gearriveerd. Terwijl de ganzen al op het nest zitten zijn de grote sterns en visdieven nog voorzichtig aan het kijken of de plek voor hun geschikt is. Samen met de vele kokmeeuwen, scholeksters, eidereenden en andere broedvogels zullen ze binnenkort zorgen voor een gezellige kakofonie.

 • 13 maart 2024 | Sanne van Gemerden

  ‘Kamerleden, maak het verschil voor de Waddenzee’

  Woensdagmiddag 13 maart debatteert de vaste Tweede Kamercommissie I&W over de Wadden. In hun verzamelbrief aan de Kamer van de ministers van LNV en I&W staat: ‘Menselijk gebruik en ecologie moeten weer in balans komen om de Waddennatuur te kunnen behouden en ontwikkelen.’ De ministers willen met het Beleidskader Natuur Waddenzee de natuur weer op 1 zetten en schadelijke activiteiten verminderen of stoppen. Dat stemt de in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) samenwerkende natuurorganisaties hoopvol. Want het gaat niet goed met de Waddenzee.

 • 13 juli 2023 | Cynthia Borras

  Broedseizoenafsluiting (blog 6)

  Veel broedvogels hebben Griend inmiddels verlaten, al dan niet met hongerige jongen die de ouders stevig aan het werk houden. Op het wad rond het eiland arriveren steeds meer wadvogels die in noordelijke streken gebroed hebben.