Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Grote Veld

schaapskudde Belhamel - Grote Veld

Welkom op het Grote Veld

Vroeger kon je hier uit kijken tot Lochem, Vorden en Almen. Zo groot was dit ’veld’! Maar een uitgestrekt heideveld is het allang niet meer. Grote Veld is een flink bos met heideveldjes erin, waar je heerlijk kunt wandelen.

Harm Peter de Vries

Boswachter van dit gebied

Meer over Grote Veld

Over het gebied

Het Grote Veld bestaat vooral uit bos met naald- en loofbomen en daar tussen een aantal verspreide heideveldjes. Misschien kom je onderweg wel de herders van Schaapskudde De Belhamel tegen met hun kudde schapen. De schapen begrazen de heide en zorgen er zo voor dat deze niet dichtgroeit. 

Rond 1920 werd het Grote Veld ingericht voor de houtproductie en bebost met lariks, douglas, fijnspar en grove den. Nog altijd domineren deze bomen het gebied. Natuurmonumenten brengt daar verandering in. Het overwegend donkere en eentonige naaldbos krijgt de kans om uit te groeien tot een gevarieerder natuurbos waar weer streekeigen bomen, planten en struiken groeien. Een aantal voormalige maisakkers  zijn afgeplagd en ingeplant met struweel zoals mei- en sleedoorn. De grauwe klauwier laat zich hier regelmatig zien. 

Kom zelf kijken hoe mooi het al is, bijvoorbeeld via deze wandeling.

Schaapskudde De Belhamel op pad in het veld

Schapen op het Grote Veld

Zonnebadende hagedissen

Hier en daar liggen nog enkele heideveldjes met dop- en struikheide en wat vliegdennen en jeneverbesstruiken. Op sommige plaatsen groeit zelfs de zeldzame klokjesgentiaan en baadt de levendbarende hagedis zomers in de zon. Om deze bijzondere planten en dieren meer leefruimte te geven hebben we kap- en plagwerkzaamheden uitgevoerd zodat de heideveldjes zich kunnen uitbreiden. De nachtzwaluw is hierdoor inmiddels in opmars.

Onderlaatse Laak

Aan de westzijde van het Grote Veld ligt het deelgebied Onderlaatse Laak. Het is een stroomdal, ooit uitgegraven om de aangrenzende landbouwgronden te ontwateren. Maar inmiddels is het weer teruggegeven aan de natuur. Langs de glooiende oevers vind je nu bloemrijke hooilandjes, natuurrijke graanakkers, een meidoornsingel en knotwilgen. In het voorjaar geven pinkster- en dotterbloemen het gebied kleur, in de zomer kattestaart. Al die bloemen trekken insecten aan, die op hun beurt weer voedsel zijn voor insectenetende vogels zoals de gele kwikstaart en ook vleermuizen. Wil je de Onderlaatse Laak wel eens met eigen ogen zien? Vanaf de Oude Borculoseweg en de Warkenseweg lopen paden het gebied in. 

onderlaatse laak

In mei en juni krijgt de Onderlaatste Laak kleur door de bloemenrijkdom

Grote Veld

De mooiste routes

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Grote Veld

Nieuws

Grote Veld

Wat wij hier doen

Zorg voor gezonde heide

Het Grote Veld is een historisch heidelandschap met hoge natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van heidevelden, natuurlijke graslanden en bossen. Het beheer van heide is intensief. Zonder beheer groeit de heide dicht waardoor de bijzondere plant- en diersoorten zouden verdwijnen.

Lees meer over ons heidebeheer en welke dieren en planten daar baat bij hebben