Grote Veld

Welkom in Grote Veld

Vroeger kon je hier uit kijken tot Lochem, Vorden en Almen. Zo groot was dit ’veld’! Maar een uitgestrekt heideveld is het allang niet meer. Grote Veld is een flink bos met heideveldjes erin, waar je heerlijk kunt wandelen.

Frank Kroezen
Frank Kroezen

Boswachter van dit gebied

Meer over Grote Veld
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Het Grote Veld bestaat vooral uit bos met naald- en loofbomen en daar tussen een aantal verspreide heideveldjes. Misschien kom je onderweg wel de plaatselijke kudde Schoonebeker schapen tegen. De schapen begrazen de heide en zorgen er zo voor dat deze niet dichtgroeit. 

  Rond 1920 werd het Grote Veld ingericht voor de houtproductie en bebost met lariks, douglas, fijnspar en grove den. Nog altijd domineren deze bomen het gebied. Maar Natuurmonumenten brengt daar verandering in. Het overwegend donkere en eentonige naaldbos krijgt de kans om uit te groeien tot een gevarieerder natuurbos waar weer streekeigen bomen, planten en struiken groeien. Een aantal voormalige maisakkers  zijn afgeplagd en ingeplant met struweel zoals mei- en sleedoorn. De grauwe klauwier laat zich hier regelmatig zien. 

  Kom zelf kijken hoe mooi het al is, bijvoorbeeld via deze wandeling.

  Schapen op het Grote Veld

  Schapen op het Grote Veld

  Zonnebadende hagedissen

  Hier en daar liggen nog enkele heideveldjes met dop- en struikheide en wat vliegdennen en jeneverbesstruiken. Op sommige plaatsen groeit zelfs de zeldzame klokjesgentiaan en baadt de levendbarende hagedis zomers in de zon. Om deze bijzondere planten en dieren meer leefruimte te geven hebben we kap- en plagwerkzaamheden uitgevoerd zodat de heideveldjes zich kunnen uitbreiden. De nachtzwaluw is hierdoor inmiddels in opmars.

  Onderlaatse Laak

  Aan de westzijde van het Grote Veld ligt het deelgebied Onderlaatse Laak. Het is een stroomdal, ooit uitgegraven om de aangrenzende landbouwgronden te ontwateren. Maar inmiddels is het weer teruggegeven aan de natuur. Langs de glooiende oevers vind je nu bloemrijke hooilandjes, natuurrijke graanakkers, een meidoornsingel en knotwilgen. In het voorjaar geven pinkster- en dotterbloemen het gebied kleur, in de zomer kattestaart. Al die bloemen trekken insecten aan, die op hun beurt weer voedsel zijn voor insectenetende vogels zoals de gele kwikstaart en ook vleermuizen. Wil je de Onderlaatse Laak wel eens met eigen ogen zien? Vanaf de Oude Borculoseweg en de Warkenseweg lopen paden het gebied in. 

  Oranjetipje op pinksterbloemen

  In het voorjaar trekken de pinksterbloemen vlinders aan, zoals dit oranjetipje

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Huisregels

  Praktisch

  Extra informatie

  Grote Veld

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo