Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden Grote Veld voor meer leven in bos en op heide

31 juli 2023 | Jantine Wesselink

Het Grote Veld tussen Lochem en Zutphen is een historisch heidelandschap met hoge natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van heidevelden, natuurlijke graslanden en bossen. Het beheer van heide is intensief. De heide heeft ook nog eens last van droogte en een teveel aan stikstof. Zonder beheer groeit de heide dicht waardoor de bijzondere plant- en diersoorten zouden verdwijnen. Dit jaar gaat Natuurmonumenten daarom aan het werk op de heide en ook in enkele bosgedeelten.

Sfeervol Grote Veld

Leefgebied voor bijzondere soorten

De werkzaamheden op heide hebben tot doel om de heideverbinding van de schaapskooi naar de centrale heide breder te maken. We halen spontaan opgekomen berken en dennen weg. Ook maken wij op sommige plekken het bos wat opener, waardoor de heide weer kan groeien. Kenmerkende heidesoorten als heideblauwtje, nachtzwaluw en blauwvleugelsprinkhaan hebben hier baat bij.

Schapenbegrazing en tijdelijke akkers

Naast het verwijderen van boompjes bestaat ons heidebeheer uit kleinschalig plagwerk, aanleg van tijdelijke akkers en schapenbegrazing. De grazende schapen zorgen ervoor dat de heide open blijft en zaden zich verspreiden. Gras en opkomende bomen krijgen juist minder kans. Daarnaast trappen de schapen de moslaag open. In het open zand kunnen allerlei bloemen kiemen en warmen reptielen zich op.

In het verleden lagen er op en rond de heide kleine akkertjes. Die gaan we weer terugbrengen. Deze kruiden- en bloemrijke akkers zijn een belangrijke nectarbron voor vlinders en bijen. Eerst komt er graan te staan en later boekweit. Na enkele jaren akkeren ontstaat er een arme bodem, waar heide en kruiden goed kunnen kiemen. 

Schaapskudde de Belhamel Grote Veld zomer 2023

Schaapskudde de Belhamel graast op de bloeiende heide van het Grote Veld (28 juli 2023)

Meer variatie en dus meer biodiversiteit

We gaan op een drietal plekken in het bos van het Grote Veld aan de slag. Rond het heideterrein vinden de meeste werkzaamheden plaats. Het bos wordt gedund en de bosranden worden opener. Verspreid over het Grote Veld worden bospercelen gedund. Door ruimte te creëren krijgen jonge bomen een kans om te kiemen, dit zorgt voor meer variatie en dus meer biodiversiteit in het bos.

Stippen op de bomen

De bomen zijn al geblest, oftewel voorzien van een stip. Een rode stip betekent dat de boom weggaat. Toekomstbomen hebben een blauwe stip, veelal eiken en berken. Doel is om een groter aandeel loofhout op de lange termijn te krijgen. De oude karakteristieke grove dennen in de bospercelen sparen we ook. Dit najaar voeren we deze boswerkzaamheden uit.

We werken volgens ons bosbeleid en FSC richtlijnen en beperken de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum. Het kan echter voorkomen dat sommige paden tijdelijk worden afgesloten of minder toegankelijk zijn.

Uitleg in het veld

We bieden geïnteresseerden graag de mogelijkheden om hun vragen over bovenstaande werkzaamheden persoonlijk aan ons te stellen. Daarvoor hebben wij een beheerwandeling gepland op vrijdag 25 augustus van 14.00 tot 16.00 uur. We verzamelen bij Schaapskooi Graafsekamp, Werkseveldweg 2 in Warnsveld. U kunt zich tot uiterlijk 18 augustus aanmelden via [email protected]. Er is plek voor maximaal 60 deelnemers.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink