Ga direct naar inhoud
Nieuws

Project herinrichting Hegewiersterfjild afgerond

29 juni 2018 | Hanneke Wijnja

Om het leefgebied voor wad- en weidevogels te vergroten, startte Natuurmonumenten begin 2015 met de uitbreiding en herinrichting van het Hegewiersterfjild. In de afgelopen drie jaar werd er in samenwerking met aannemer Van der Wiel zo’n 30 hectare voormalige landbouwgrond ingericht als natuur. Nu is de laatste klei uit het gebied en is de herinrichting van het Hegewiersterfjild afgerond.

Opening Hegewiersterfjild

Gesloten beurs

In de afgelopen drie jaar werd er meer dan 200.000 kuub grond afgegraven, waardoor het Hegewiersterfjild erg nat en dus ideaal voor zowel wad- als weidevogels is geworden om naar voedsel te zoeken. De aannemer gebruikte de afgegraven grond voor dijkverzwaring bij Lemmer waardoor het project kostenneutraal kon worden uitgevoerd.

Vogels spotten

Het Hegewiersterfjild ligt ten zuiden van Harlingen en is zowel een belangrijke hoogwatervluchtplaats als broedgebied voor talloze vogels. In het voorjaar broeden er grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook het visdiefje en de kluut bevolken het natte gebied in grote aantallen. De nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd, zijn vanuit de vogelkijkhut goed te zien!

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja