Natuurgebied

Hegewiersterfjild

  Bezoekersinformatie

  Kluut © KINA / Johannes Klapwijk

  Welkom in het Hegewiersterfjild

  Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook het visdiefje en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken dit natte gebied in grote aantallen.

  Simon de Winter

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Hegewiersterfjild

  Over het gebied

  Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook het visdiefje en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken dit natte gebied in grote aantallen.

  Vogelparadijs

  De aantallen van deze bovengenoemde soorten nemen nog elk jaar toe. Vanuit de vogelkijkhut in het gebied is een kolonie van visdiefjes en kluten goed te bekijken. In het najaar jaagt de slechtvalk op smienten en goudplevieren. De kolgans en brandgans weten het gebied in de winter goed te vinden. Het gebied is dan ook het hele jaar door een waar vogelparadijs.

  Kleur

  In het Hegewiersterfjild wordt zoute kwel naar de oppervlakte gestuwd. Hierdoor groeien er ook zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster en zilte schijnspurrie. Ook de zeldzame gulden sleutelbloem en verschillende orchideeën komen in het gebied voor. Al deze planten bij elkaar geven in het voorjaar een mooie kleur aan het gebied.

  Vernatting

  Natuurmonumenten is bezig met een vernattingsproject in dit bijzondere natuurgebied. De hoge, droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. Door dit project hoopt Natuurmonumenten dat er nog meer vogels naar dit gebied komen, zoals bijvoorbeeld de steltkluut.

  Hegewiersterfjild

  Nieuws van de boswachter