Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Hegewiersterfjild

Kluut © KINA / Johannes Klapwijk

Welkom in het Hegewiersterfjild

Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd dan in grote aantallen.

Simon de Winter
Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Hegewiersterfjild
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Als hoogwatervluchtplaats biedt het Hegewiersterfjild tijdens vloed een rustplaats aan talloze wadvogels. Vanuit de vogelkijkhut in het gebied zijn de vogels goed te bekijken. In het najaar jaagt de slechtvalk op de vele smienten en goudplevieren. De kolgans en brandgans weten het gebied in de winter goed te vinden. Het gebied is dan ook het hele jaar door een waar vogelparadijs.

  Kleur

  In het Hegewiersterfjild wordt zoute kwel naar de oppervlakte gestuwd. Hierdoor groeien er ook zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster en zilte schijnspurrie. Ook de zeldzame gulden sleutelbloem en verschillende orchideeën komen in het gebied voor. Al deze planten bij elkaar geven in het voorjaar een mooie kleur aan het gebied.

  Vernatting

  Natuurmonumenten is bezig met een vernattingsproject in dit bijzondere natuurgebied. De hoge, droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. Door dit project hoopt Natuurmonumenten dat er nog meer vogels naar dit gebied komen, zoals bijvoorbeeld de steltkluut.

  Vogelkijkhut Hegewiersterfjild - Natuurmonumenten

  Vogelkijkhut Hegewiersterfjild

  Overlevingskans gruttokuikens in Friesland nog te laag

  De broedresultaten van 2023 in de hele provincie voor de vier weidevogelsoorten grutto, kievit, scholekster en tureluur in één overzicht gepresenteerd.

  Lees verder

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Hegewiersterfjild

  Nieuws