Hegewiersterfjild

Nieuws uit Hegewiersterfjild

 • Uitkijktoren Hegewiersterfjild 2
  05 december 2022 | Hanneke Wijnja

  Werkzaamheden voor wad- en weidevogels in het Hegewiersterfjild afgerond

  Na jarenlang graven, grond verzetten en bouwen, worden de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild deze maand afgerond. De maatregelen die zijn genomen hebben er aan bijgedragen dat het gebied robuuster, geschikter voor vogels en beter beleefbaar is geworden.

 • Nest bontbek en kleine plevier
  21 juli 2022 | Hanneke Wijnja

  Hegewiersterfjild: veel vliegvlugge kuikens en vogelgriep

  Het weidevogelbroedseizoen is inmiddels ook in het Hegewiersterjild ten einde en kent dit jaar duidelijke hoogte- en dieptepunten. De hoeveelheid vogels en vliegvlugge weidevogelkuikens was over het algemeen ongekend. De vogelgriep heeft daarentegen ook flink huisgehouden in het natuurgebied.

 • Beleefpunt Hegewiersterfjild
  24 januari 2022 | Hanneke Wijnja

  Hegewiersterfjild krijgt een nieuwe beleefplek

  Om het leefgebied voor wad- en weidevogels te vergroten en te verbeteren, is Natuurmonumenten al een aantal jaren bezig met de herinrichting van het Hegewiersterfjild. Droge landbouwpercelen worden afgegraven en de oude greppel- en slenkenstructuur teruggebracht zodat er een vochtig leefgebied voor weidevogels ontstaat, en er zijn schelpeneilanden gecreëerd die als broedplek dienen voor wadvogels. Tegelijkertijd worden de voorzieningen om dit unieke natuurgebied te kunnen beleven aangepakt en uitgebreid.

 • Vogelkijkhut Hegewiersterfjild
  09 december 2019 | Hanneke Wijnja

  Natuurmonumenten ontwikkelt meer natuur in het Hegewiersterfjild

  Om het leefgebied voor wad- en weidevogels verder te vergroten, is Natuurmonumenten gestart met de herinrichting van enkele percelen in het Hegewiersterfjild. De droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze natter en beter geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. Als gevolg hiervan kunnen bezoekers straks nóg beter van dit bijzondere natuurgebied genieten.

 • Wandelen met de boswachter: grutto's kijken
  01 mei 2019 | Hanneke Wijnja

  Ze zijn er weer: de weidevogels in het Hegewiersterfjild

  Het is topdrukte in onze weidevogelgebieden! Er wordt door vele soorten (weide)vogels gebaltst en gebroed en de territoria worden vurig verdedigd. De eerste kuikens van de kievit zijn al uit hun ei gekropen. Het is zaak voor alle vogels hun broedsel te beschermen tegen bruine kiekendief of zwarte kraai die graag een eitje of kuikentje lusten. Mooie luchtacrobatiek en schijnaanvallen met luid alarmgeroep vullen het luchtruim boven de weilanden.

 • Kluut in het Hegewiersterfjild
  19 december 2018 | Hanneke Wijnja

  Wéér meer broedende weidevogels geteld in 2018

  Dit voorjaar was het weer een leven van jewelste in de vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten. Weidevogels met hun kuikens in een historisch landschap vol bloemen en insecten. Ten opzichte van vorig jaar kan er gelukkig worden geconstateerd dat de aantallen broedpaartjes van de meeste weidevogelsoorten in de gebieden gestegen zijn. Het inventarisatierapport van 2018 met de gedetailleerde broedresultaten is nú beschikbaar.

 • Opening Hegewiersterfjild
  29 juni 2018 | Hanneke Wijnja

  Project herinrichting Hegewiersterfjild afgerond

  Om het leefgebied voor wad- en weidevogels te vergroten, startte Natuurmonumenten begin 2015 met de uitbreiding en herinrichting van het Hegewiersterfjild. In de afgelopen drie jaar werd er in samenwerking met aannemer Van der Wiel zo’n 30 hectare voormalige landbouwgrond ingericht als natuur. Nu is de laatste klei uit het gebied en is de herinrichting van het Hegewiersterfjild afgerond.

 • © Natuurmonumenten - Andries de la Lande Cremer
  15 december 2017 | Hanneke Wijnja

  Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

  Het inventarisatierapport met de broedresultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is beschikbaar. Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic.

 • Visdief (Fotograaf: Bram Reinders)
  20 september 2017 | Hanneke Wijnja

  Schelpeneilanden Hegewiersterfjild in trek

  De schelpeneilanden die nu zo'n twee jaar geleden als onderdeel van het project ‘Herinrichting Hegewiersterfjild’ door Natuurmonumenten zijn aangelegd, zijn een groot succes gebleken. De eilandjes onder Harlingen werden de afgelopen jaren door steeds meer wad- en weidevogels gevonden.

 • Vliegende Kolgans
  04 juli 2017 | Hanneke Wijnja

  Duurzame aanpak winterganzen in Friesland nodig

  It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland presenteren woensdag een alternatief plan voor de ganzenaanpak in Friesland. De organisaties pleiten voor een aanpak, die toewerkt naar een duurzame balans tussen ganzen en landbouw.

 • logo