Hegewiersterfjild

Nieuws uit Hegewiersterfjild

 • Vogelkijkhut Hegewiersterfjild
  09 december 2019 | Hanneke Wijnja

  Natuurmonumenten ontwikkelt meer natuur in het Hegewiersterfjild

  Om het leefgebied voor wad- en weidevogels verder te vergroten, is Natuurmonumenten gestart met de herinrichting van enkele percelen in het Hegewiersterfjild. De droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze natter en beter geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. Als gevolg hiervan kunnen bezoekers straks nóg beter van dit bijzondere natuurgebied genieten.

 • Wandelen met de boswachter: grutto's kijken
  01 mei 2019 | Hanneke Wijnja

  Ze zijn er weer: de weidevogels in het Hegewiersterfjild

  Het is topdrukte in onze weidevogelgebieden! Er wordt door vele soorten (weide)vogels gebaltst en gebroed en de territoria worden vurig verdedigd. De eerste kuikens van de kievit zijn al uit hun ei gekropen. Het is zaak voor alle vogels hun broedsel te beschermen tegen bruine kiekendief of zwarte kraai die graag een eitje of kuikentje lusten. Mooie luchtacrobatiek en schijnaanvallen met luid alarmgeroep vullen het luchtruim boven de weilanden.

 • Kluut in het Hegewiersterfjild
  19 december 2018 | Hanneke Wijnja

  Wéér meer broedende weidevogels geteld in 2018

  Dit voorjaar was het weer een leven van jewelste in de vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten. Weidevogels met hun kuikens in een historisch landschap vol bloemen en insecten. Ten opzichte van vorig jaar kan er gelukkig worden geconstateerd dat de aantallen broedpaartjes van de meeste weidevogelsoorten in de gebieden gestegen zijn. Het inventarisatierapport van 2018 met de gedetailleerde broedresultaten is nú beschikbaar.

 • Opening Hegewiersterfjild
  29 juni 2018 | Hanneke Wijnja

  Project herinrichting Hegewiersterfjild afgerond

  Om het leefgebied voor wad- en weidevogels te vergroten, startte Natuurmonumenten begin 2015 met de uitbreiding en herinrichting van het Hegewiersterfjild. In de afgelopen drie jaar werd er in samenwerking met aannemer Van der Wiel zo’n 30 hectare voormalige landbouwgrond ingericht als natuur. Nu is de laatste klei uit het gebied en is de herinrichting van het Hegewiersterfjild afgerond.

 • © Natuurmonumenten - Andries de la Lande Cremer
  15 december 2017 | Hanneke Wijnja

  Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

  Het inventarisatierapport met de broedresultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is beschikbaar. Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic.

 • Visdief (Fotograaf: Bram Reinders)
  20 september 2017 | Hanneke Wijnja

  Schelpeneilanden Hegewiersterfjild in trek

  De schelpeneilanden die nu zo'n twee jaar geleden als onderdeel van het project ‘Herinrichting Hegewiersterfjild’ door Natuurmonumenten zijn aangelegd, zijn een groot succes gebleken. De eilandjes onder Harlingen werden de afgelopen jaren door steeds meer wad- en weidevogels gevonden.

 • Vliegende Kolgans
  04 juli 2017 | Hanneke Wijnja

  Duurzame aanpak winterganzen in Friesland nodig

  It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland presenteren woensdag een alternatief plan voor de ganzenaanpak in Friesland. De organisaties pleiten voor een aanpak, die toewerkt naar een duurzame balans tussen ganzen en landbouw.

 • Strandlopers
  11 mei 2017 | Hanneke Wijnja

  Wadplaten dreigen te verdwijnen

  De wadplaten in de Waddenzee lopen het gevaar nog deze eeuw voor altijd onder water te verdwijnen. Dat is de conclusie van een in opdracht van de Waddenvereniging uitgevoerd onderzoek naar de toekomst van de Waddenzee.

 • Smient, Saxifraga-Jan Nijendijk
  17 februari 2017 | Sander Veenstra

  Grutto’s en smienten kijken in het Hegewiersterfjild

  Half februari is het in de Friese weidevogelgebieden een komen en gaan van allerlei soorten trekvogels. Boswachter Sander Veenstra staat gewapend met een verrekijker over het Hegewiersterfjild te turen en ziet talloze wulpen en smienten. Het is een uitgelezen moment om trekvogels te komen spotten!

 • Kimswerd
  17 augustus 2016 | Hanneke Wijnja

  Met ledenkorting naar Friese voorstelling 'Grutte Pier' in Kimswerd

  Grutte Pier fan Kimswerd is een grootschalig openluchtspektakel op de Friese zeeklei van Kimswerd. Vanaf 23 augustus tot en met 24 september 2016 vinden er diverse voorstellingen plaats. Leden van Natuurmonumenten ontvangen een korting op de tickets.

 • logo