Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hegewiersterfjild krijgt een nieuwe beleefplek

24 januari 2022 | Hanneke Wijnja

Om het leefgebied voor wad- en weidevogels te vergroten en te verbeteren, is Natuurmonumenten al een aantal jaren bezig met de herinrichting van het Hegewiersterfjild. Droge landbouwpercelen worden afgegraven en de oude greppel- en slenkenstructuur teruggebracht zodat er een vochtig leefgebied voor weidevogels ontstaat, en er zijn schelpeneilanden gecreëerd die als broedplek dienen voor wadvogels. Tegelijkertijd worden de voorzieningen om dit unieke natuurgebied te kunnen beleven aangepakt en uitgebreid.

Beleefpunt Hegewiersterfjild

Header foto: Het huidige uitkijkpunt langs de Kimswerderweg.

Beleef het Hegewiersterfjild

Hanneke Wijnja, boswachter bij Natuurmonumenten, vertelt: “De maatregelen die we nemen dragen er aan bij dat het gebied robuuster maar ook beter beleefbaar wordt. Onlangs hebben we de vogelkijkhut langs de N31 gerenoveerd en omdat de graafwerkzaamheden aan die kant afgerond zijn kunnen we nu ook de entree met de parkeerplaats aanpakken. Daarnaast was het uitkijkpunt langs de Kimswerderweg in zeer slechte staat en overwoekerd door de invasieve exoot de Japanse duizendknoop. Deze plek wordt gesaneerd en opnieuw ingericht, zodat straks zowel de donkergroene vogelliefhebber als de passerende recreant hier kan genieten van de natuur in het Hegewiersterfjild, zonder deze natuur te verstoren.”

Uitkijkpunt

Inmiddels ligt de vergunningsaanvraag voor het uitkijkpunt bij de gemeente ter inzage. Hanneke: “Samen met leerlingen van het Simon Vestdijk college in Harlingen hebben we nagedacht over de plek langs de Kimswerderweg. Toevallig hadden collega’s in Gelderland nog een uitkijktoren liggen die niet meer werd gebruikt. Deze past prima in het ontwerp en het is natuurlijk veel duurzamer om een bestaande toren opnieuw te gebruiken dan om een nieuwe te bouwen.” Samen met de nieuwe uitkijktoren worden er op de plek een kleine parkeerplaats, een fietsenstalling en enkele picknickbanken geplaatst. “We willen zowel de nieuwe beleefplek als de overige werkzaamheden in het gebied dit jaar afronden.”

Wij & Wadvogels

Miljoenen vogels brengen de winter door in het Waddengebied, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop tijdens de vogeltrek. Helaas gaat het met een groot aantal van deze soorten niet goed. In het programma ‘Wij & Wadvogels’ werken negen partijen aan gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Hanneke legt uit: “Met een goede recreatieve zonering en inrichting in onze natuurgebieden vergroten we de beleving en verminderen de verstoring. Doordat meer mensen het gebied beter kunnen ervaren bouwen we mee aan draagvlak voor de internationaal belangrijke natuur van Werelderfgoed Waddenzee.”

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja