Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natte voeten voor de grutto en droge voeten voor de Lemsters

30 september 2015

De eerste schelpeneilanden in het Hegewiersterfjild zijn nagenoeg klaar. Het afgelopen seizoen werd er hard gewerkt aan het project herinrichting Hegewiersterfjild, waar deze schelpeneilanden onderdeel van uit maken. Wad- en weidevogels hebben er weer extra broed- en fourageerplekken bij!

Schelpeneiland

Eerste grutto's, kluten en lepelaars gesignaleerd

Projectleider Willem Klok en boswachter Sander Veenstra staan aan de kant van het nieuwe schelpeneiland. Veenstra wijst trots naar de eerste kluten en lepelaars in de verte. "Zij hebben het nieuwe schelpeneiland al snel ontdekt en maken nu al gebruik van dit nieuwe stukje natuur in het Hegewiersterfjild. Drie hectare hebben we de afgelopen maanden voorzien van een laagje schelpen naar het voorbeeld van Utopia op Texel".

Project herinrichting Hegewiersterfjild

Dit voorjaar startte Natuurmonumenten met de herinrichting van de aangekochte landbouwpercelen aan de rand van het Hegewiersterfjild. Er werd bijna 200.000 kuub grond afgegraven, waardoor het grondwaterpeil net onder het maaiveld kwam te liggen. Ideaal voor onder andere grutto's en tureluurs om naar voedsel te zoeken. De afgegraven grond werd gebruikt voor dijkverzwaring bij Lemmer. 

Vogeltrek in volle gang

Inmiddels is de vogeltrek al weer in volle gang. Veenstra: "Ook voor de trek zijn dit soort plekken van groot belang. Vogels kunnen hier veilig rusten en eten totdat ze weer verder trekken naar hun uiteindelijke winterbestemming. In het voorjaar biedt het vogels een mooie plek om te broeden. Wadvogels gebruiken de plek achter de dijk als hoogwatervluchtplaats. Ik ben heel blij dat we dit hier hebben kunnen realiseren".

Vogelkijkhut

Vanuit de vogelkijkhut in het Hegewiersterfjild heb je mooi uitzicht op het nieuwe schelpeneiland! 

Vogelkijkhut Hegewiersterfjild