Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Holtingerveld

Holtingerveld heide

Landschap vol verhalen

Als ik op de Havelterberg sta, ligt het Holtingerveld aan mijn voeten. De hoogteverschillen, de natte en droge heidevelden, de stuifzanden en vennen… nog altijd kun je hier het mooie Drentse heidelandschap zien. Geschiedenis en natuur zijn vervlochten. Orchideeën bloeien op een vroegere startbaan, salamanders zwemmen in een bomkrater en tussen de bomen liggen grafheuvels uit de prehistorie.

Boswachter Hans Krol
Hans Krol

Boswachter van dit gebied

Meer over Holtingerveld

Over het gebied

Archeologen smullen van het Holtingerveld in het zuidwesten van Drenthe. De grafheuvels, de hunebedden, de stuwwal die achterbleef na het smelten van een dikke ijslaag zo’n 150.000 jaar geleden… Ze hebben het landschap z’n vorm gegeven. Door het schuiven van ijsmassa’s heeft de bodem een laag keileem gekregen, waar water nauwelijks doorheen zakt. Daardoor kunnen hier zeldzame planten zoals knollathyrus en fraai hertshooi groeien. Er zijn weinig gebieden in Drenthe waar zoveel plantensoorten per vierkante kilometer groeien.

Enorme kuddes

Rond 1850 was het Holtingerveld een uitgestrekt heidegebied, bijna boomloos, met zand en veen. Enorme kuddes schapen hielden de heide kort en het landschap open. Maar door de intensieve begrazing en het plaggen van de heide kreeg de wind vat op het zand en ontstonden zandverstuivingen. Op korte afstand, in het Uffelterveen en het Kolonieveen, is op grote schaal turf gewonnen. Zo ontstond een gevarieerd gebied van heide, stuifzanden, vennen en later ook bossen, met een heel specifiek planten- en dierenleven.

Vliegveld

Minstens zo bepalend was de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld dat de Duitsers in het Holtingerveld aanlegden is aan het einde van de oorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Meer dan 2.500 bomkraters liggen nu als poelen en kuilen in het veld. Sommige staan droog, in andere blijft water juist water staan. Ideaal voor de zeldzame kamsalamander.

Als je de cultuurhistorische wandelroute Holtingerveld loopt, kom je onderweg overal sporen uit het verleden tegen: de grafheuvels, het spoorlijntje, de kraters, een startbaan voor vliegtuigen.

Holtingerveld

De mooiste routes

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Holtingerveld

Nieuws

Holtingerveld

Wat wij hier doen

Water op de heide

Als je als boswachter niets doet, groeien de heide en zandverstuivingen snel vol met berken, grove dennen, elzen en eiken. Bos is ook heel mooi, maar je verliest dan wel al die bijzondere planten en dieren die er nu leven. Daarom kappen we af en toe bos. We verwijderen jonge boompjes en struiken in de heide en laten er schapen, runderen en pony’s grazen. We dempen greppels en sloten om te voorkomen dat water snel wegstroomt van de heide. We werken bij al die werkzaamheden nauw samen met de andere eigenaren van het Holtingerveld: Staatsbosbeheer, het ministerie van Defensie, Het Drentse Landschap en verschillende particulieren.

Help mee