Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aan het werk in het Imstenraderbos

27 september 2023 | Bianca de Craen

Het Imstenraderbos is een beuken-eikenbos met doorkijkjes naar glooiende graslanden. In dit bos leven tal van dieren, zoals vleermuizen, bosuilen en zelfs haviken. Vanaf november 2023 voert Natuurmonumenten hier werkzaamheden uit om het bos te onderhouden en verder te verbeteren. Lees hieronder wat we allemaal gaan doen.

Het Imstenraderbos bij Heerlen

Een gezond beuken-eikenbos

In het Imstenraderbos groeien eeuwenoude beuken- en eikenbomen. Daartussen staan exoten, zoals de Amerikaanse eik. Dat is een boomsoort die van nature niet in dit gebied voorkomt. De boom trekt daardoor maar weinig insecten aan: ongeveer 20 soorten. Terwijl op de zomereik, een inheemse eikensoort, minstens 400 soorten insecten leven. 

Natuurmonumenten haalt ieder jaar een deel van de Amerikaanse eiken weg. Ook andere exoten, dode en zieke bomen halen we weg. Daarnaast groeien op sommige plekken veel bomen van één soort bij elkaar. Daarvan verwijderen we een deel. Op plekken waar we bomen kappen, planten we nieuwe inheemse soorten aan. Zo ontstaat een bos met veel verschillende soorten die hier van nature voorkomen. Daardoor wordt het bos beter bestand tegen ziektes en stormen. En biedt het straks meer kansen aan planten en dieren.

Open bosrand

Verder voeren we werkzaamheden uit aan de bosranden van het Imstenraderbos. Nu vormen veel bosranden een harde grens met de graslanden daarnaast. De hoge begroeiing in het bos gaat gelijk over in de lage begroeiing van het grasland. Daardoor is er minder diversiteit aan planten en dieren, die normaal juist in deze overgangen veel voorkomen.

De komende tijd maken we open gedeeltes in de bosrand. Daardoor ontstaat er een onregelmatige bosrand die geleidelijk overgaat van open veld naar steeds hogere begroeiing. Op termijn groeien er bomen en struiken van allerlei soorten en leeftijden. Tal van planten en dieren vinden hier een plek om te leven. Er broeden verschillende zangvogels. En ook allerlei insecten, slakken en paddenstoelen profiteren van dit beheer. 

 

Eekhoorn

De eekhoorn voelt zich thuis in het Imstenraderbos

Klaar voor de toekomst

De werkzaamheden in het Imstenraderbos maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken. 

Wat we precies gaan doen, is op basis van vooronderzoek en overleg met experts bepaald. Onze toekomstvisie voor het gebied is daardoor doelgericht en goed onderbouwd. Natuurmonumenten grijpt hierdoor heel gericht in om natuurgebieden veerkrachtiger te maken.

Meer werkzaamheden

Wil je weten welke werkzaamheden we in het Geleenbeekdal nog meer uitvoeren? Kijk dan op onze projectpagina.

Ga je mee op excursie?

Wil je zelf zien wat we in dit prachtige bos gaan doen? Meld je dan aan voor de publieksexcursie op woensdag 1 november. De boswachter neemt je mee langs een aantal plekken waar Natuurmonumenten de komende tijd werkzaamheden verricht. We leggen uit wat we gaan doen en waarom. En welke bijzondere planten en dieren van ons werk profiteren. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. 

Bianca de Craen
Bianca de Craen