Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aankoop varkenshouderij Logtsebaan mislukt, natuurorganisaties zeer teleurgesteld

06 oktober 2021 | Roos Kooiman

Het is de Provincie Noord-Brabant niet gelukt om het varkensbedrijf aan de Logtsebaan aan te kopen. De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn zeer teleurgesteld in deze uitkomst.

Kampina

Met de aankoop van de varkenshouderij probeerde de provincie uitbreiding van het bedrijf met een megastal te voorkomen. Nu de aankoop is mislukt, komt er mogelijk toch een nieuwe grote bron van stikstof.

Piekbelaster van stikstof

“Op deze locatie, pal tegen natuurgebied Kampina aan, dreigt een megavarkensstal met 19.000 varkens te verschijnen,” zegt Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten Midden-Brabant. “Dat wordt een enorme nieuwe piekbelaster van stikstof, op een moment dat de plannen van de overheid er op gericht zijn om bestaande piekbelasters te saneren, als onderdeel van het noodzakelijke beleid om de schadelijke gevolgen van stikstof op de natuur fors terug te dringen.”

Juridische strijd tegen megastal

De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zetten de strijd tegen deze megavarkensstal nu weer via de juridische weg voort. Femke Dingemans, directeur BMF: “We blijven ons inzetten om het stikstofprobleem in Brabant aan te pakken, omdat de noodzaak hoog is en de natuur iedere dag nog lijdt onder de schadelijke gevolgen. We doen dit mede namens 23.000 betrokkenen en omwonenden die de petitie hebben getekend en ons steunen in onze strijd tegen deze megastal.” De natuur- en milieuorganisaties hebben eerder de rechtszaak tegen de komst van de megastal gewonnen. De provincie had volgens de rechtbank onvoldoende rekening gehouden met de slechte toestand van de natuur op de Kampina bij haar weigering om de natuurvergunning in te trekken. En dat is in strijd met de Europese en nationale wetgeving.

Verzoek om intrekking vergunning

In hoger beroep heeft de Raad van State geoordeeld dat de rechtbank terecht tot haar besluit is gekomen, maar dat intrekking van de natuurvergunning geen zoden meer aan de dijk zet, omdat de nieuwe stikstofwet geen natuurvergunning meer vereist voor bedrijven die met interne saldering werken. De Raad van State heeft daarbij expliciet aangegeven dat de provincie andere maatregelen moet nemen om de schade aan de natuur te voorkomen.

De natuur- en milieuorganisaties hebben op grond van deze uitspraak een verzoek aan de provincie gestuurd om de vergunning voor dit bedrijf alsnog in te trekken. De provincie moet hierop nu een besluit nemen.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter