Ga direct naar inhoud
Nieuws

BMF en Natuurmonumenten teleurgesteld over uitspraak megastal Logtsebaan

20 januari 2021 | Simone Prinsen

De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over de komst van een megastal voor 19.000 varkens aan de Logtsebaan bij natuurgebied Kampina in Brabant. Op een aantal punten heeft de Raad van State de natuur- en milieuorganisaties gelijk gegeven, maar door gewijzigde landelijke stikstofwetgeving rondom intern salderen is de eerdere uitspraak van de rechtbank achterhaald. Zo komt er nu mogelijk toch een nieuwe piekbelaster bij de Kampina.

vergrassing Kampina

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten: “Het is voor ons onbegrijpelijk dat in het licht van de huidige stikstofcrisis er toch ruimte wordt geboden aan een nieuwe piekbelaster nabij een al zo zwaar overbelast natuurgebied als de Kampina. Dit kan niet de bedoeling zijn in een tijd dat alles in het werk wordt gesteld om piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden uit te kopen.”

Paarse heide verdwijnt

De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied en de slechtst denkbare locatie voor een nieuwe grote bron van stikstof. Het gebied heeft al zwaar te lijden onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Een megastal op deze locatie gaat de draagkracht van het gebied ver te boven en doet de vele inspanningen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen teniet. De Raad van State heeft in 2019 bepaald dat de Nederlandse overheid de natuur beter moet beschermen tegen stikstof.

Femke Dingemans, directeur BMF: “We blijven ons inzetten om het stikstofprobleem in Brabant aan te pakken, omdat de noodzaak hoog is en de natuur iedere dag nog lijdt onder de schadelijke gevolgen. We doen dit mede namens 23.000 betrokkenen en omwonenden die de petitie hebben getekend en ons steunen in onze strijd tegen deze megastal.”

Natuurmonumenten, de Brabantse Milieufederatie en omwonenden strijden al een aantal jaren tegen de komst van deze megastal. De natuurorganisaties bestuderen de uitspraak en beraden zich in overleg met hun advocaten op mogelijke vervolgstappen.

Simone Prinsen
Simone Prinsen