Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ruimte voor grote grazers in het Kempen~Broek

06 februari 2020 | Yvonne van Moll

Natuurmonumenten verbindt natuurgebieden in het Kempen~Broek zodat grote grazers een aaneengesloten en robuust gebied hebben om te grazen. Om de gebieden te verbinden zijn veeroosters geplaatst en voorzieningen voor recreanten aangelegd. Op 6 februari haalt Natuurmonumenten de hekken voor de grazers weg zodat ze de Pruiskesweg en de Kettingdijk over kunnen steken.

Schotse Hooglanders Kempen~Broek

Passage veeroosters

De veeroosters in de weg zorgen ervoor dat de grazers in het natuurgebied blijven.  De ruimte tussen de veeroosters is klein, 15 meter. Bezoekers die de grazers willen mijden kunnen hier met goed overzicht oversteken. Er is een zeer kleine kans om de runderen op de oversteek te treffen. Indien de runderen op de weg staan is het niet mogelijk om de veilige afstand van 25 meter tot de dieren aan te houden. Kies dan voor een andere route. Voor wandelaars staat een alternatieve route aangegeven op het infopaneel bij de veeroosters. De andere gebruikers vragen we te wachten tot de dieren gepasseerd zijn of een omweg te kiezen via de openbare weg, fietspad of ruiter- of menroute.

 

Grote grazers in het Kempen~Broek

Er leven verschillende soorten grote grazers in het Kempen~Broek. Zo grazen er in het Wijffelterbroek, bij de Pruiskesweg, een groep Schotse Hooglanders. In de Kettingdijk graast een kudde taurossen en in de Laurabossen lopen Exmoorpony’s. De grazers houden het Kempen~Broek open, ze voorkomen dat alles vol groeit met bomen en struiken. Ze zorgen voor meer afwisseling in het landschap. Daarnaast nemen ze zandbaden, maken de hoeven de bodem open en met hun vacht verspreiden ze zaden. Zo zorgen ze voor een grotere soortenrijkdom in het Kempen~Broek.

Meldingen over grazers

De grazers van het Kempen~Broek leven in natuurlijke kuddes. Hun welzijn wordt regelmatig gecontroleerd door kuddebeheerders. Het is echter niet mogelijk altijd alles te zien. Bij calamiteiten met het vee, bijvoorbeeld een dier buiten het begrazingsgebied kunt u bellen met de kuddebeheerder.Op de blauwe bordjes bij de in- en uitgangen van de begraasde gebieden staat het telefoonnummer van de kuddeverzorger : 06-20817385

Het Kempen~Broek steeds rijker

Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling werken al jaren samen aan het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden in het Kempen~Broek. We werken aan een robuust gebied dat tevens als klimaatbuffer fungeert. Een prachtig gebied om te recreëren en een mooi thuis voor bijzondere soorten als de boomkikker, zwarte ooievaar en de grote weerschijnvlinder.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll