Nieuws van de boswachter

Taurossen in de kijker

16 maart 2023 | Yvonne van Moll

Aan het fietspad van de Laurabossen, tussen het veldstation en de Vetpeelweg is een uitkijkheuvel gerealiseerd. Vanaf de heuvel heb je wijds uitzicht over Kettingdijk. Vanaf deze plek kan je vanonder de boomkronen de kudde taurossen (meestal) bewonderen. Het infopaneel op de heuvel wordt later deze lente gevuld met wetenswaardigheden over de taurossen.

taurossen

Kettingdijk

Op Kettingdijk mag de natuur haar eigen spel spelen. Het watersysteem is hier herstelt waardoor vogels hier hun thuis vinden in de moerassige laagtes. Op de hogere delen grazen de taurossen die hier leven in sociaal kuddes. Vanaf het uitkijkpunt is het natuurlijke gedrag van de kudde goed te observeren. Bijvoorbeeld wedijverende stieren die elkaar uitdagen door met hun hoorns zand op te gooien en al stampend met de poten stierenkuilen te graven. Koeien die beschermend bij de kalveren blijven en het oudste moederdier (leidkoe) volgen omdat zij het gebied op haar duimpje kent.

uitkijkpunt sociale kuddes

Uitkijkheuvel Kettingdijk

Kudde taurossen

Kudde taurossen

Grazers vormen het landschap

De taurossen doen zich al grazend tegoed aan grassen en kruiden, ze snoeien ook struiken en schillen bomen. Met hun hoeven trappen ze de bodem open waardoor er kiemplaatsen ontstaan voor pioniersplanten. Ze schuren met kracht tegen jonge boompjes en met hun vacht verspreiden ze zaden. Ze laten mest vallen waardoor er op die plekken kansen zijn voor mestkevers en paddenstoelen. Zo ontstaat er een gevarieerd en dynamisch landschap.

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll
logo