Ga direct naar inhoud
Nieuws

Tijdelijke stuw in de raam redding voor natuurgebied Kwaoj Gaat

05 september 2019 | Yvonne van Moll

Natuurmonumenten en Waterschap Limburg slaan de handen ineen om verdroging van het veen in Kwaoi Gaat tegen te gaan. Waterschap Limburg plaatst een tijdelijke stuw in de Raam bij de Pruiskesweg. Deze stuw zorgt voor een hogere waterstand in de Raam en voorkomt daarmee verdere verdroging van natuurgebied Kwaoj Gaat. Bij (verwachtte) wateroverlast kan de stuw snel weer weggehaald worden.

Tijdelijke stuw

Droogteschade

In het Kempen~Broek is de waterhuishouding door het landelijke neerslagtekort op veel plaatsen verstoord. “De aanwezige beken en sloten zijn vooral gericht op het snel afvoeren van water. Dat maakt de natuur zoals het Kwaoj Gaat extra kwetsbaar tijdens deze extreme droogte. Het vasthouden van (grond)water in het gebied is belangrijk voor het veen van Kwaoj Gaat, ook gebieden als het Wijffelterbroek, Kettingdijk en omliggende landbouwgebieden varen wel bij het vasthouden van water. Het waterschap heeft voorwaarden aan de locatie, hoogte en uitvoering van de tijdelijke stuw gesteld om wateroverlast voor landbouw te voorkomen” licht Robin Peeters, coördinator natuurbeheer van Natuurmonumenten, toe.

Har Frenken (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Waterschap Limburg is het hele jaar door actief om samen met onze omgeving in te spelen op de veranderende klimaatomstandigheden. Die droogtemaatregelen zijn er op gericht om water zo lang mogelijk vast te houden in de watersystemen. Zo zijn er op meerdere locaties, net als in de Raam, tijdelijke stuwen geplaatst en wordt er minder gemaaid in de beken om te voorkomen dat water snel uit de systemen stroomt. Ook is er op plekken water aangevoerd uit kanalen van Rijkswaterstaat en een zandwinplas om natuur en kwetsbare dier- en plantsoorten te beschermen.”

Op sommige locaties waar watertoevoer niet mogelijk was, heeft Waterschap Limburg vissen afgevangen en deze elders uitgezet.

Klimaatbuffer Kempen~Broek 

Natuurmonumenten werkt samen met partners aan een betere inrichting, gebruik en beheer van het watersysteem rond Weert om het Kempen~Broek weerbaarder te maken tegen de effecten van klimaatverandering: een hoger waterpeil en meer ruimte om water op te slaan. Robuuste natuurgebieden zijn onmisbaar in zo’n systeem; ze slaan water op in natte periodes, en geven water af in tijden van droogte. Zo werken ze als stootkussen en vangen ze de ergste klappen op.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll