Ga direct naar inhoud
Nieuws

Metamorfose natuurgebied Kleine Meer en Groote Meer

30 augustus 2016 | Sander Verwoerd

Daar waar je in het Brabantse natuurgebied nu aankijkt tegen een met pijpenstro en bomen overwoekerd landschap, heb je straks weer een prachtig zicht op het water.

Metamorfose natuurgebied Kleine Meer en Groote Meer

<p>De kwetsbare natuur in dit gebied heeft het nu erg moeilijk, maar krijgt door het venherstel opnieuw de ruimte! Daar waar je nu aankijkt tegen een met pijpenstro en bomen overwoekerd landschap, heb je straks weer een prachtig zicht op het water. </p>
<p> Video of Venherstel Groot Meer | Natuurmonumenten | LIFE Helvex | 2016</p>
<p>“We gaan aan de slag met drie vennen; het Groote Meer, Kleine Meer en het zogenaamde Granaatven, een oud ven ten westen van het Kleine Meer”, aldus Wilton de Dooij, boswachter bij Natuurmonumenten. “Door alle bomen en struiken te verwijderen en ook het gras en pijpenstrootje te maaien, verdampt er veel minder water en kunnen we dat water dus langer vasthouden. Dat is heel goed nieuws voor de kwetsbare natuur hier.”</p>
<p>Deze vennen zijn van oorsprong voedingsarm en al die prachtige natuur is daarop ingesteld. Door de verrijking vanuit het regenwater en vooral de waterafvoer van agrarisch percelen in de omgeving, zijn er zoveel voedingsstoffen in de vennen gekomen dat de kwetsbare natuur ten onder dreigt te gaan. Wilton geeft aan: “Door grote stukken te plaggen verwijderen we veel van die voedingsstoffen uit de bodem waardoor we weer terugkeren naar een voedingsarmere situatie, hopelijk komt veel van de kwetsbare natuur dan terug.”</p>
<h3>Meer dieren en planten</h2>
<p><a href="/media_colorbox/2249/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p>Geoorde fuut, foto gemaakt door M. Wustenhoff.<strong>Fotograaf</strong>: M. Wustenhoff
</p><p>Natuurmonumenten verwacht dat de natuur snel zal kunnen profiteren van de werkzaamheden. Bijzondere watervogels zoals de geoorde fuut en dodaars, prachtige vogels om te zien en te horen, komen hopelijk weer terug in deze vennen. Maar ook amfibieën, waaronder de kamsalamander en de rugstreeppad kunnen snel hun plekje vinden. Boswachter Wilton: “Als een van de weinige plekken op de Brabantse Wal, leeft in dit natuurgebied de kamsalamander nog. Door dit venherstel versterken we het leefgebied van dit mooie beestje”.</p>
<p>Ook kunnen we straks meer verschillende planten tegenkomen. Soorten als oeverkruid, witte waterranonkel, dopheide en zonnedauw komen weer terug. En misschien dat de vlottende bies of het moerashertshooi ook terugkeert.</p>
<h3>Weids uitzicht</h2>
<p>Ook voor wandelaars en natuurliefhebbers wordt dit gebied aantrekkelijker. Het Granaatven en het Kleine Meer zitten nu verstopt achter heel veel hoge begroeiing, eigenlijk zie je deze vennen nu helemaal niet meer. Straks kijk je weer uit over deze prachtige vennen en kun je nog meer genieten van de prachtige vogels.</p>
<p>Begin september starten de werkzaamheden en als de weersomstandigheden meezitten, zit het werk er in december op. Voor de veiligheid van bezoekers is de gezinsroute ‘Konijn’ in ieder geval afgesloten.</p>
<h3>Grenzenloze samenwerking</h2>
<p>Delen van het natuurgebied Groote Meer zijn in eigendom en beheer bij een particuliere landgoedeigenaar. Natuurmonumenten zal namens deze eigenaar herstelmaatregelen combineren met de werkzaamheden van Natuurmonumenten zelf. Ook werkt Natuurmonumenten in het LIFE Helvex-project samen met het <a href="http://www.grensparkzk.be/">Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide</a> en met partners aan de Vlaamse zijde van het grenspark: Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen hebben de natuurorganisaties met ondersteuning van de <a href="http://www.brabant.nl/">Provincie Noord-Brabant</a> voor deze en andere projecten een <a href="http://ec.europa.eu/environment/life/">Europese LIFE-subsidie</a> gekregen. En dat is prachtig, want natuur kent geen grenzen!</p>

placeholder
placeholder
placeholder
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd