Ga direct naar inhoud
Nieuws

Route Meiduinen wordt bewegwijzerd

19 mei 2022 | Miranda Fieret

In de Meiduinen komt een wandelroute van ongeveer 2,5 km lang en zal – net zoals de andere routes van het Grenspark Kalmthoutse Heide) de naam van een dier krijgen. De route wordt aangeduid op het infobord bij de parkeerplaats van de Volksabdij en men kan deze in combinatie met route Kikker volgen. Ook wordt nog voor de zomer de route bewegwijzerd. Naast deze route is nog zeker 2,2 km aan andere paden in het gebied aanwezig.

Route Meiduinen

Kalkzandsteen

Er komt een speciaal ontwerp voor de entree nabij de woonwijk. Hier wordt ook het kalkzandsteen uit de groeve in verwerkt. Ook komen er informatieborden  en twee bankjes in het gebied. Het is gezien de lange levertijden niet in te schatten wanneer deze in het gebied worden neergezet.

Momenteel wordt informatie verzameld om op te nemen in de route. Er komen punten in het veld, maar ook digitaal op de website van Natuurmonumenten waar men meer informatie krijgt over het gebied. Het concept is de tijdreis die je kan maken: nu als Natura 2000-gebied, naar de groeve, de koekjesfabriek, naar het vroegere landschap van uiteindelijk 1,5 miljoen jaar terug.

In het najaar wordt de route vrij gesnoeid en worden de paden die niet tot de officiële padenstructuur behoren terug gegeven aan de flora en fauna. Vrij snoeien is nodig voor hulpdiensten en voor het onderhoud.

 

Kaartje

Op het kaartje kun je de entrees van het gebied zien. De rode lijn is de wandelroute, de andere paden (grijs en groen) zijn de bijzondere punten, zoals bovenaan de ontgravingsrand en de vennen.

  

Miranda Fieret
Miranda Fieret