Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zuiver water voor De Groote Meer

26 mei 2020 | Miranda Fieret

Na decennialang water vol meststoffen vanuit naastgelegen landbouwpercelen te krijgen, is er nu een zuiveringswerk geplaatst. Dit zuiveringswerk moet bijzondere planten zoals riempjes en oeverkruid in het ven weer een kans geven.

werk in uitvoering

In maart en april 2020 zijn de kraanmachinisten van aannemer Harteman uit Tiel volop bezig geweest met het uitgraven van 18000 m3 grond voor de aanleg van een waterbuffer. Hier wordt het landbouwwater van de Steertse Heide, dat rijk is aan meststoffen, opgeslagen om vervolgens door de filter van ijzerzand te stromen. Een van die meststoffen is fosfaat en dat wordt gebonden aan het ijzer en stroomt zo niet meer in de Groote Meer.

Natuurmonumenten heeft de voorbereiding en realisatie begeleid en dit zuiveringswerk samen met Grenspark Kalmthoutse Heide, Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en Stad & Groen tot uitvoering kunnen brengen. Het in- en uitstromend water zal de volgende jaren op meerdere plaatsen gemeten worden. Dankzij deze metingen krijgen we een beter beeld van de fosfaatlasten die naar de Groote Meer vloeien. Zo kunnen we de werking van de filter beoordelen en bijsturen indien dit nodig mocht blijken.

In het ven draagt voedselarm water bij aan de soortenrijkdom, omdat speciale plantjes niet langer overwoekerd worden door snelle groeiers. Zo lang de landbouw nog zulke invloed heeft op de waterkwaliteit, is dit een mooie oplossing ter overbrugging.

De aanleg van het zuiveringswerk is onderdeel van LIFE HELVEX, een Europees project waarmee heide, landduinen en vennen hersteld worden en invasieve exoten bestreden. De provincie Noord-Brabant heeft de realisatie van het zuiveringswerk mede mogelijk gemaakt.

Miranda Fieret
Miranda Fieret