Ga direct naar inhoud
Nieuws

Sterrenbaan onderdeel van ijsbaan-kunstroute

15 mei 2024 | Mirte Kooistra

Het project ‘iisbaan yn ‘e maaitiid’ is een poëtische ode aan de Friese ijsbanen. De Finnepoel, of Sterrenbaan op landgoed De Slotplaats is zo’n ijsbaan en is opgenomen in één van de zes bijzondere fietsroutes. Natuurmonumenten plaatste in samenwerking met de initiatiefnemers een informatiebord bij de Sterrenbaan en steunt daarmee dit mooie project.

Beeld van de Finnepoel of Sterrenbaan bij De Slotplaats. Op de foto is het informatiebord langs het fietspad te zien.

Elk dorp in Fryslân heeft een ijsbaan en meestal belichaamt deze de ziel van het dorp. In de winter worden ze druk bezocht wanneer het ijs dik genoeg is om te kunnen schaatsen, maar in de lente en zomer lijkt de ijsbaan verlaten en zonder functie. Maar is dit wel zo? Het project ‘iisbaan yn ‘e maaitiid’ is een poëtische ode aan de ijsbaan in de lente en verscheen in 2020 in boekvorm, uitgegeven door Uitgeverij Louise. Provincie Fryslân zet zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van het Fries en de Friese streektalen in de Provincie en ging een samenwerking aan met de initiatiefnemers van iisbaan yn’e maaitiid. Hieruit ontstond het idee voor een kunst-fietsroute.

Fietsen langs kunst in het Friese landschap

Op de website www.iisbaankeunstrûte.frl vind u zes bijzondere fietsroutes langs twintig ijsbanen. Onderweg staan borden met schilderijen van Hendrik Elings, analoge in zwart wit fotografie van Baukje Venema en gedichten in het Fries, Hindeloopers, Bildts, Stellingwerfs, Zuidwesthoekers en Snekers. Via QR codes kunt u de gedichten ook beluisteren. Ook is er nog een bijzonder ‘ijsbaan-zichtplek’ op Vlieland. Voor mensen die niet goed kunnen horen is er bij de borden van Aldtsjerk en Wikel een extra QR code met een gedicht voorgelezen in Nederlandse gebarentaal (NGT). Ook is er een gratis routeboekje die op diverse plekken langs de routes te vinden is. Het boekje is ook als PDF te downloaden via de website. De borden zijn van 15 mei tot 31 oktober 2024 langs de ijsbanen te bekijken.

Beeld van bankje langs het fietspad aan de Beakendyk met uitzicht op de Sterrenbaan. In de achtergrond is het informatiebord over de ijsbaan te zien.

Vanaf het bankje langs de Beakendyk heeft u prachtig uitzicht op de Sterrenbaan

De Sterrenbaan is opgenomen in "rûte East" (route Oost) en is te vinden op de website www.iisbaankeunstrute.frl. Langs het fietspad op de Beakendyk vindt u het informatiebord over de ijsbaan, met een gedicht van Eeltsje Hettinga en een foto gemaakt met een negentiende-eeuwse platencamera. 

Mirte Kooistra