Ga direct naar inhoud

Eerde in 2020

Landgoed Eerde is met haar kasteel, parkbos en coulisselandschap een lust voor het oog. Maar het landgoed vertoonde 10 jaar geleden slijtage: in de statige lanen vielen gaten, de oorspronkelijke lijnen in het landschap waren vervaagd en de natuur kon wel wat hulp gebruiken. Om te zorgen dat Eerde haar bijzondere uitstraling behoudt, was er flink werk aan de winkel. Daarom maakte Natuurmonumenten een goed doortimmerd 10-jarenplan om de oude grandeur van het landgoed te herstellen: Eerde 2020.

Laan Eerde

Het herstel- en ontwikkelprogramma Eerde 2020 heeft verschillende doelen. Wat hebben we de afgelopen 10 jaar gedaan?

1. Het cultuurhistorisch hart klopt weer

Het kasteel is inmiddels weer het kloppende hart van het landgoed. Het kasteel en parkbos stammen uit de 18e eeuw. Het is uniek in Nederland dat nog zoveel van het oorspronkelijke ontwerp met de strakke symmetrie en zichtlijnen bewaard is gebleven. Bijzondere elementen in de tuin en het parkbos kregen een ingrijpende opknapbeurt, zoals het bloemmozaïek en het Quinconcevak uit de Frans Classicistische stijl. Het kasteel en haar bijzondere interieur op de bel-etage zijn grondig gerestaureerd. Andere gebouwen op het landgoed zijn gerenoveerd en hebben nieuwe functies gekregen. Al met al krijgt het landgoed langzamerhand haar oude allure terug.

Vogelvlucht Eerde 2020

impressie cultuurhistorisch hart in vogelvlucht

Kamermuziekfestival op kasteel Eerde

genieten van kamermuziek in de gerestaureerde gobelinzaal

2. Herstel lanen

In de winter van 2019/2020 is de beukencarré aan de achterzijde van Kasteel Eerde opnieuw aangeplant en is de lange zichtas vanaf het kasteel richting boswachterij Ommen hersteld. Ook de overige lanen vragen in de toekomst onderhoud. Dit wordt stapsgewijs aangepakt. In een 75 jarenplan wordt vastgelegd welke lanen wanneer aan de beurt zijn.

Herstelde zichtas Eerde

De zichtas gezien vanaf het koetshuis

3. Soortenrijkdom en legendarisch landschap

Ook het bijzondere historische landschap van Eerde kreeg een kwaliteitsimpuls. We hebben veel landschapselementen hersteld en heideveldjes opgeknapt en weer met elkaar verbonden. Natuurmonumenten wil zo dit unieke landschap behouden en het typische heideontginningslandschap weer duidelijk herkenbaar maken. Daarnaast werkten we aan de verbetering van het leefgebied van bedreigde dieren en planten, bijvoorbeeld door het aanleggen van poelen voor de kamsalamander. En pakten we samen met het waterschap de verdroging op het landgoed aan, door onder andere de rivier de Regge weer haar natuurlijke loop terug te geven.

kamsalamander

kamsalamander stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving

4. Lang leve de landbouw

Boeren in een kleinschalig landschap is niet eenvoudig. Natuurmonumenten werkt samen met de pachters aan een duurzame combinatie van landbouw en natuur. De Meulenhorst is hier een prachtig voorbeeld van.

Eerder Achterbroek

duurzame combinatie van landbouw en natuur

5. Buitengewoon beleven

Met andere partijen werken we samen aan de beleving van het landgoed voor bezoekers. We hebben de historische zandwegen hersteld, fietspaden voorzien van een nieuwe deklaag en bankjes en een vlonderpad bij Steile Oever gerestaureerd. De bel-etage van het kasteel kan in de nabije toekomst weer gebruikt worden voor uiteenlopende activiteiten.

renovatie fietspaden Eerder Achterbroek

fietspaden Eerder Achterbroek krijgen nieuwe toplaag

Eindstreep behaald

We hebben inmiddels de eindstreep van programma Eerde 2020 behaald. De laatste stenen werden begin januari 2021 letterlijk gelegd tijdens het herstel van het voorplein bij het kasteel.  Het programma wordt nog feestelijk afgesloten in het bijzijn van de direct betrokken personen en partijen. 

Ook al houdt programma Eerde 2020 op, onze boswachters zullen zich onvermoeibaar blijven inzetten voor de natuur en de bijzondere cultuurhistorie van Landgoed Eerde. We pakken de verdroging aan samen met provincie en waterschap en werken verder aan het weerbaarder maken van de natuur tegen stikstof. 

Met dank aan

Met 50 deelprojecten en vele samenwerkingsverbanden kun je bij Eerde 2020 wel spreken van een mega-klus. Wij zijn trots op wat we samen met velen inmiddels bereikt hebben. Het begon allemaal met deze projectbrochure waarna Provincie Overijssel, gemeente Ommen en de Nationale Postcode Loterij een grote financiële bijdrage leverden. Ook Prins Bernard Cultuurfonds en vele anderen steunen het herstel van Landgoed Eerde.

 

hart voor Eerde start programma Eerde 2020

fans van Eerde vormen een hart tijdens startfeest Eerde 2020 in 2009

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats voor het kasteel