Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderhoud houtwal Alleeweg in De Lutte

15 november 2022 | Simone Damhof

Natuurmonumenten gaat binnenkort onderhoud plegen aan enkele houtwallen aan de Alleeweg. Opkomende wilgen en populieren belemmeren het fenomenale uitzicht vanaf de Tankenberg en onttrekken veel vocht aan de bodem. De voor dit landschap kenmerkende oude eiken ondervinden hier nadeel van.

Houtwal

Licht om te groeien

Door het snoeien en verwijderen van enkele bomen krijgen andere bomen, struiken en bodembedekkers voldoende licht om goed en gezond te groeien. Na enkele jaren is de houtwal weer dicht begroeid en gaan we opnieuw onderhoud plegen.

Historisch waardevol

Houtwallen hoorden vroeger bij het platteland. Men groef een greppel en het vrijkomende zand vormde een wal. Deze plantte men in met bomen en struiken uit de omgeving. Ongewenst vee en wild werd zo tegengehouden. Een wal leverde ook brandhout. Vanaf tweede helft van de 20ste eeuw pasten houtwallen niet meer in de schaalvergroting van de landbouw. Veel houtwallen verdwenen. Natuurmonumenten is zuinig op de houtwallen die er nog zijn. Het zijn niet alleen bijzondere landschapselementen maar ze dienen ook als veilige plek voor verschillende dieren en planten.

 

 

Simone Damhof
Simone Damhof