Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk aan de weg, nieuwe route

28 september 2020 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten maakt een doorgangsroute voor verschillende amfibieën en insecten. De kamsalamander maar ook kikkers, padden, libellen en juffers kunnen zich straks vrij bewegen tussen de bij elkaar gelegen poelen aan de Denekamperstraat. Met de aanleg van de poelen is ook de oversteek vanaf de Landgoederen in Oldenzaal richting Voltherbroek voor de dieren in de toekomst beter te maken.

poel - geurt besselink

Poelen

Een poel is veelal gegraven voor vee. De plek waar vee en vogels afkoeling zoeken en water drinken. Maar ook de woonplaats van verschillende amfibieën zoals de bruine kikker, groene kikker en kamsalamander. Door moderne drinkwatervoorzieningen, ruilverkaveling en grootschaligheid in de landbouw verdwenen veel poelen. Daarmee verkleinen ook de leefgebieden van kamsalamanders en andere waterdieren.

Met het realiseren van goede verbindingen tussen landgoederen aan de ene zijde van de Denekamperstraat en het natuurgebied Roderveld aan de andere zijde geven we deze diersoorten kans op een grotere leefomgeving.

Vliegkunstenaars

Met het aanleggen van poelen gaan verschillende libellensoorten als azuurwaterjuffer en blauwe glazenmaker meer bewegen richting Voltherbroek. Libellen zijn ware vliegkunstenaars. Fascinerend hoe ze cirkelen, stilhangen en achteruit vliegen in de lucht. Ze zijn voor hun ei-afzet afhankelijk van water. De libellenlarven dienen op hun beurt weer vaak als voedsel voor insecten en vogels.

Natura 2000

Dit werk is onderdeel van Natura 2000. In veel Natura 2000 gebieden worden maatregelen getroffen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. Natuurmonumenten voert deze herstelmaatregelen in haar gebieden uit in opdracht van de provincie Overijssel.

glazenmaker - moniek rozemeijer

Niet alleen de kamsalamander gaat straks profiteren van een betere verbinding tussen de poelen. Ook andere kleine zoogdieren en insecten gaan zich er thuis voelen.

Natuurmonumenten