Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verhogen natuurwaarden op Hackfort

06 oktober 2018 | Anouk Ballot

Meer water, bomen en struiken aanplanten, plaggen… Op landgoed Hackfort is Natuurmonumenten dit najaar op twee plekken een project gestart met als doel de natuurwaarden hier flink te verhogen. De komende jaren verwachten we op gronden van een voormalig boerenerf, de ontwikkeling van dotterbloemhooiland en leefgebied voor steltlopers en wilde bijen. Op een ander stuk wordt het bos vernat voor de ontwikkeling van vochtig bos met bijzondere soorten.

Bloemenweide

Bijzondere planten en steltlopers

Op een perceel langs de Hackfortselaan (hoek Beckenstraat) wordt de bovenste, voedselrijke, grondlaag verwijderd en de leemlaag hersteld. Zo zorgen we ervoor dat water langer blijft staan en er zich een dotterbloemhooiland kan ontwikkelen. Hier profiteren diverse bijzondere planten, zoals orchidee en koninginnekruid en dieren, zoals reeën en steltlopers van. De esrand die deels vergraven was ten behoeve van landbouwkundig gebruik, wordt hersteld zodat hier wilde bijen kunnen nestelen.

Droge greppels

Een stuk verderop, langs de Baakseweg richting Vorden, gaat Natuurmonumenten aan de slag in een zogenaamd rabattenbos. In een rabattenbos staan de bomen op langwerpige richels afgewisseld met rechte sloten/greppels. Deze rabattenbossen werden aangelegd in de tijd dat de grondwaterstand zo hoog stond, dat de grond te nat was om er productiebossen op te kweken. Hout was immers een belangrijke inkomstenbron voor een landgoed. De greppels in het bos staan inmiddels al decennia droog. Een teken dat de grondwaterstand hier flink is gedaald. Hiermee is ook verruiging en verzuring opgetreden. De ondergroei met bijzondere soorten is hiermee verdwenen en regeert de braam.

Water inlaten en aanplanten

We brengen water terug in dit bos uit de Baakse Beek én de Aks. De braam wordt verwijderd samen met de bovenste strooisellaag. Een paar bomen maken plaats voor andere struiken en bomen, zoals fladderiep, hazelaar en vogelkers. Door deze aanplant worden de condities gecreëerd voor vochtig bos met bijzondere planten –en diersoorten.

De werkzaamheden zullen eind oktober zijn afgerond.

Meer lezen en zien? Klik HIER voor mooi artikel in De Gelderlander over deze werkzaamheden met foto's en filmpje.

Anouk Ballot
Anouk Ballot