Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verkiezingsdebat over Achterhoekse landschap

19 februari 2018 | Anouk Ballot

Help, ons Achterhoekse landschap verandert! Dat is het thema van het verkiezingsdebat op woensdagavond 28 februari in Vorden dat Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie organiseren.

Hackfort

Het kenmerkende coulisselandschap in de gemeente Bronckhorst staat onder druk. Wat vinden de politieke partijen daarvan en wat gaan zij daar de komende vier jaar aan doen? Over deze en andere stellingen debatteren de zes lijsttrekkers van de politieke partijen op woensdag 28 februari in Hotel Bakker in Vorden.

Inwoners zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.Toegang is gratis, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint het debat.

Coulisselandschap

Ons landschap verandert, ook het coulisselandschap rondom Bronkhorst met zijn houtwallen en heggen. Soorten verdwijnen, agrarische ondernemingen worden steeds groter en de noodzakelijke energietransitie wordt zichtbaar in het landschap en dat stuit vaak op weerstand. Hoe gaan onze toekomstige gemeenteraadsleden daarmee om? Wat is hun standpunt en hoe gaan zij zich daar de komende vier jaar voor inzetten?

Zombiegrond

De stellingen van de avond worden ingeleid door deskundigen. Zo zal Henk Siepel, hoogleraar Ecologie van de Radboud Universiteit, bekend van zijn uitspraken over ‘zombiegrond’ een stelling inleiden over het massaal verdwijnen van insecten en een pleidooi houden voor natuurinclusieve landbouw. De lijsttrekkers gaan hierover met elkaar in debat.

Grootschalige agrarische ondernemingen en windturbines

Een ander onderwerp dat aan bod komt is de komst van grootschalige agrarische ondernemingen, is dat wenselijk of niet? En hoe kijken de partijen tegen de noodzakelijke energietransitie aan? Hoe gaan zij om met plannen voor windturbines en velden met zonnepanelen in relatie tot het landschap?

Weloverwogen keuze

De organisatie van de avond is in handen van Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Beide organisaties komen op voor het behoud van het landschap. Zij vinden het belangrijk dat inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen een weloverwogen keuze kunnen maken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Teken mee voor het landschap!

Op deze spannende avond waarbij de lijsttrekkers pittige stellingen over het landschap worden voorgeschoteld, lanceren we ook de petitie www.gnmf.nl/petitie-achterhoek. Met deze petitie roepen we de Achterhoekse gemeenten op hun verantwoordelijkheid over hun groen te nemen.

Teken mee op deze petitie!! Na de verkiezingen gaan we de petitie aanbieden aan de zeven gemeenten van de Regio Achterhoek zodat maatregelen opgenomen kunnen worden in de bestuursconvenanten.

Anouk Ballot
Anouk Ballot