Ga direct naar inhoud
Nieuws

Minister: komst wolf aanwinst voor natuur

12 februari 2019

‘De bescherming van de wolf in een groot deel van Europa heeft bijgedragen tot het herstel van deze soort,’ antwoordde minister Carola Schouten op Kamervragen over deze nieuwkomer. ‘Vanuit het natuurperspectief is dat een belangrijke ontwikkeling.’ Schouten laat weten dat de jacht op de wolf in Nederland niet aan de orde is. Het dier staat op de lijst van streng beschermde diersoorten en dat is niet voor niets.

wolf

Twee wolven

‘Het is goed dat de minister laat weten dat de wolf welkom is,’ reageert boswachter Mirte Kruit. ‘De komst van het dier leidt tot stevige discussies, waarbij de emotie soms de boventoon voert.’ Kruit is ecoloog en wolvendeskundige van Natuurmonumenten en werkzaam op de Noordwest-Veluwe. Twee wolvinnen lijken zich te vestigen op de Veluwe. De komende maanden zal blijken of dat officieel vastgesteld kan worden. ‘Door genetisch onderzoek weten we vrij precies hoeveel individuen er rondlopen en waar de dieren vandaan komen.’

Wolven uit oosten

‘Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van uitgezette dieren in Europa,’ concludeert Carola Schouten. ‘In 2018 is de aanwezigheid van tien verschillende wolven aangetoond, die voor een deel ook met zekerheid ons land weer hebben verlaten.’ De wolven die tot op heden in Nederland zijn waargenomen, horen bij de Pools-Duitse laaglandpopulatie. De minister laat weten dat deze populatie nog niet in een ‘gunstige staat van instandhouding' verkeert.

Wolf liggend

Foto: Mark Zekhuis

Wolvenplan

Landen gaan verschillend om met de vestiging van de wolf, omdat de omvang van de wolvenpopulaties, conflicten en oplossingen ook verschillen. De minister laat in de beantwoording weten dat ‘landen in het algemeen een wolvenplan hebben waarin de aspecten zorg voor een gunstige staat van instandhouding, omgang met conflicten en voorlichting en educatie een belangrijke rol spelen.’ Afgelopen maand presenteerden de provincies een interprovinciaal wolvenplan. ‘Het is goed dat er nu afspraken zijn gemaakt over bescherming en schade,’ reageert Mirte Kruit. ‘Toch blijft voorlichting en educatie onderbelicht. De overheid zou hier meer aandacht aan moeten besteden, zodat het publiek feiten en fabeltjes beter van elkaar kunnen onderscheiden. Het is gewoon belangrijk dat men weet waar men aan toe is met de komst van dit bijzondere dier.’  

Schadevergoedingen

De minister heeft ook oog voor de schaduwkant van de wolf. ‘Net als in de meeste andere Europese landen heeft Nederland een regeling om dierhouders (meest schapenhouders) te compenseren voor verloren vee en subsidies te verstrekken voor het nemen van preventieve maatregelen om vee te beschermen.’ Daarbij merkt de minister op dat in uitzonderlijke situaties afschot van een individuele wolf (‘probleemwolf’) kan plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een hondsdolle of een zich naar de mens toe agressief gedragende wolf. De wolf die zich heeft gevestigd op de Noord-Veluwe leeft tot nu toe volledig van de jacht op wilde diersoorten zoals wild zwijn, ree en edelhert. ‘Het dier gedraagt zich zoals we dat verwacht hadden’. Kruit is benieuwd of binnenkort ook een mannetjeswolf de weg naar de Noord-Veluwe weet te vinden.

De Kamervragen en alle antwoorden daarop staan hier