Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedseizoen van start op het Hulshorsterzand

13 maart 2024 | Manita Brunekreef

Vanaf 15 maart krijgen broedvogels weer alle rust en ruimte om te broeden op het Hulshorsterzand. Natuurmonumenten sluit, net als vorig jaar, enkele paden en een deel van de MTB-verbindingsroute tijdelijk af. Hiermee ontstaat een groot rustgebied voor broedende vogels en hun jongen. Het broed- en voedseizoen seizoen loopt van 15 maart tot uiterlijk 1 september; waar mogelijk gaan na half juli paden eerder open. Manita Brunekreef, boswachter Communicatie en Beleven, voegt toe: “De wandelroutes blijven toegankelijk, net als de paden waar ook gefietst mag worden. Anders dan vorig jaar is de MTB-verbindingsroute tussen de Brandsweg en Klarenweg wel opengesteld. Het deel tussen de Klarenweg en Hierderweg valt in het rustgebied en is daarmee tijdelijk niet toegankelijk. De paden waar gefietst mag worden hebben we duidelijk gemarkeerd. Rond 15 juli kijken we waar vogels nog op het nest zitten. Op plekken waar de jonge vogels uitgevlogen zijn, gaan de paden weer open.”

Roodborsttapuit met insect

Rustgebied voor de broedvogels

Vogels, zoals de boomleeuwerik, roodborsttapuit en nachtzwaluw zijn voor het broeden afhankelijk zijn van het open landschap van stuifzand en heide. Ze maken een klein, onopvallend nest op de grond. Om met succes te broeden, hebben de vogels naast voldoende eten ook een veilige leefomgeving nodig. Brunekreef: “Met het rustgebied geven we letterlijk de rust en ruimte aan deze vogels om hun jongen groot te laten groeien.”

Balans tussen natuur en recreatie

In 2023 sloot Natuurmonumenten voor het eerst delen van het Hulshorsterzand tijdens het broed- en voedseizoen. Deze maatregel komt voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe van Provincie Gelderland. Dit plan is samen met bewoners, recreanten, ondernemers en natuurbeheerders opgesteld om meer balans tussen natuur en recreatie te krijgen. Dit is nodig, want de natuurkwaliteit staat onder druk door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring. Hierdoor verdwijnen plant- en diersoorten. Om de Veluwse natuur sterker te maken, worden natuurherstelprogramma’s ontwikkeld. Ook krijgen vogels de ruimte tijdens het broedseizoen, zoals nu op het Hulshorsterzand. Om te kunnen beoordelen of dit grotere rustgebied positief effect heeft op de aantallen broedvogels, worden de vogelpaartjes elk jaar geteld. Deze zogenaamde broedvogelmonitoring wordt georganiseerd door Provincie Gelderland. Brunekreef: “Over de resultaten kunnen we helaas nog weinig zeggen: er zijn meerdere jaren nodig om te kunnen beoordelen welk effect de afsluiting heeft op broedvogels.”

Beleef het Hulshorsterzand

De gemarkeerde wandelroutes, zoals de Stuifzand- en heidewandeling rond het Hulshorsterzand en Wisselende landschappen rond het Hulshorsterzand, zijn het hele jaar door te bewandelen. Voor fietsers is alleen de MTB-verbindingsroute tussen de Klarenweg en Hierderweg niet toegankelijk; de overige paden waar gefietst kan worden, blijven het hele jaar door toegankelijk. 

Informatie en contact

Op de webpagina www.natuurmonumenten.nl/leuvenumse-bossen vind je de actuele informatie, een kaart met het rustgebied en de veelgestelde vragen. Heb je andere vragen? De boswachters zijn bereikbaar via [email protected].

Samengevat

In het broedseizoen geven we rust en ruimte aan broedvogels op het Hulshorsterzand. Door enkele paden en een MTB-verbindingsroute tijdelijk af te sluiten, ontstaat een groot rustgebied voor broedende vogels en hun jongen. Het broed- en voedseizoen seizoen loopt van 15 maart tot uiterlijk 1 september; waar mogelijk gaan vanaf half juli paden eerder open. De wandelroutes zijn het hele jaar door toegankelijk. Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/leuvenumsebossen.

Manita
Manita Brunekreef