Ga direct naar inhoud

Wandelen en fietsen op het Hulshorsterzand

Natuurmonumenten geeft in het broedseizoen rust en ruimte aan broedende vogels op het Hulshorsterzand. Dit is vooral belangrijk voor op de grond broedende soorten, zoals de veldleeuwerik, boomleeuwerik, tapuit en nachtzwaluw. Hiervoor worden de wandelpaden over het stuifzand samen met een deel van de MTB-verbindingsroute tijdelijk afgesloten. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot uiterlijk 1 september; waar mogelijk gaan na half juli paden eerder open.

Hulshorsterzand afgesloten in het broedseizoen
Een kaart met de opengestelde paden tijdens het broedseizoen van 2024 op het Hulshorsterzand.

Wandelen en fietsen rond het Hulshorsterzand tijdens het broedseizoen van 2024

Wandelroutes blijven toegankelijk

De in het veld gemarkeerde wandelroutes, zoals de Stuifzand- en heidewandeling rond het Hulshorsterzand en Wisselende landschappen rond het Hulshorsterzand, zijn jaarrond te bewandelen. Ook voor fietsers blijven de overige paden waar gefietst kan worden het hele jaar door toegankelijk.

Veelgestelde vragen

Roodborsttapuit

Roodborsttapuit

Recreatiezonering Gelderland

Het afsluiten van het Hulshorsterzand tijdens het broedseizoen en de aanpassingen van de paden over het stuifzand vloeien voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat door de provincie Gelderland is vastgesteld. Het plan kwam tot stand met inbreng van bewoners, ondernemers, recreatieve gebruikers en natuurbeheerders met als doel een betere balans tussen natuur en mens.

Natuurmonumenten sloot in 2023 voor het eerst delen van het Noord-Veluwse stuifzand voor bezoekers. Het broedseizoen duurde in dit jaar tot 21 augustus. De afsluiting is niet éénmalig; de komende jaren zal Natuurmonumenten de kernen van het stuifzandgebied afsluiten tijdens het broed- en voedseizoen om zo de broedvogels rust en ruimte te geven om hun jongen groot te brengen. Het effect hiervan wordt jaarlijks gemonitord door de Provincie Gelderland.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Hierderweg