Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Maas profiteert van hoge waterstanden

07 maart 2016 | Sander Verwoerd

Het vernieuwde meerjarenplan van Natuurmonumenten onderstreept de rol die de Maas als architect van het dynamische natuurgebied tussen Borgharen en Wessem heeft.

De Maas profiteert van hoge waterstanden

Natuurmonumenten heeft in nauw overleg met collega-terreinbeheerders en omwonenden onlangs de meerjarenplannen in de vorm van een natuurvisie 2016-2033 vastgelegd. Daarin onderstrepen we de rol die de dynamische Maas als architect van het langgerekte natuurgebied tussen Borgharen en Wessem heeft. Op een grote kaart maken we het toekomstige beheer inzichtelijk.

Download de kaart met de Natuurvisie 2016-2033 (pdf)

Zelfredzame riviernatuur langs de Grensmaas

De Grensmaas is een imponerende grindrivier op de grens van Nederland en België en vormt samen met de aanliggende Maasplassen het RivierPark Maasvallei. Door het samenspel van hoogwaterveiligheid en grindwinning ontstaat ruimte voor een groot langgerekt natuurgebied. De natuur mag hier zo veel mogelijk haar gang gaan en vormt –versterkt door de inzet van grote grazers- een authentiek landschap. Water, grindbanken, ooibossen, ruigtes, struwelen vol bloemen en kruiden zoals wilde marjolein, grote kaardenbol en agrimonie wisselen elkaar af. Natuurmonumenten streeft naar optimale condities voor de vorming van een zelfredzame riviernatuur, maar ook de mogelijkheden om iedereen van het gebied te laten genieten. Daarbij wordt gehoopt op de terugkeer van otter, bever, edelhert, wild zwijn, visdiefje en visarend. Vele kleuren het landschap.

 

placeholder

Wilde konik paarden bij de Blaauwe Kamer te Wageningen

Onmisbare dieren in het landschap

Grote zoogdieren spelen in dit gebied een belangrijke rol en zijn onmisbaar voor de natuurontwikkeling. Gallowayrunderen en Konikpaarden, maar ook bevers, dassen, reeën, zwijnen en mogelijk in de toekomst ook edelherten brengen door hun gedrag veel variatie in het landschap. De samenwerkende natuurbeheerders streven naar grote aaneengesloten gebieden zonder barrières zoals wegen of rasters.

Galloways en Konikpaarden worden op een zo natuurlijk mogelijke manier beheerd. Dit betekent veel aandacht voor de natuurlijke groepssamenstelling (sociale kudde). Dat maakt de onmisbare dieren veel rustiger en dat is ook in het belang van de bezoeker aan het gebied. De grootte van de diergroep wordt bepaald op basis van het voedselaanbod en het gewenste landschapsbeeld. De keuze voor begrazing met het ras Galloway en Konik is gebaseerd op hun winterhardheid, hun vriendelijk gedrag naar mensen toe en hun zelfstandigheid. Natuurmonumenten beheert jaarrond ongeveer 100 grote grazers in dit natuurgebied.

Genieten van de Maasvallei

De Maasvallei kan op verschillende manieren ontdekt en beleefd worden. Mensen kunnen in het gebied terecht voor wandelen, fietsen, vissen en kanoën. In de natuurgebieden zijn maar beperkt wandelpaden aangelegd, maar bezoekers mogen overal struinen. In het gebied is ruimte voor initiatieven om op een vernieuwende manier natuur te kunnen beleven. Natuurmonumenten werkt grensoverschrijdend samen met andere partners in het RivierPark Maasvallei. Daarbij worden nieuwe recreatieve voorzieningen, geschakelde routes voor wandelaar en fietser, moderne informatievoorziening en duidelijke entrees gerealiseerd. Dankzij deze samenwerking ontstaat een goed toegankelijk, grensoverschrijdend natuurgebied van ruim 2400 hectare.

 

placeholder

Hompesche Molen: poort naar de natuur

De Hompesche Molen bij Stevensweert wordt voor Natuurmonumenten de belangrijkste entree tot de Maasvallei. In dit Rijksmonument wordt een infocentrum en gastvrij startpunt voor de wandelaar en fietser ingericht. Afgelopen jaar renoveerden Natuurmonumenten en de Gemeente Maasgouw het molencomplex grondig. Iedere tweede en laatste zaterdag van de maand houdt een enthousiast team van vrijwillige molenaars open huis. De stelling van deze hoogste molen van Limburg is gratis toegankelijk en biedt een 360-graden-uitzicht op het omliggende landschap. De verbeterde parkeerruimte, de bewegwijzerde wandelroute “Rondje Molenplas” en de aanleg van een uitdagende natuurspeelplek voor de jeugd dragen bij aan een gastvrije en uitdagende “poort” tot de Maasvallei. Regelmatig zullen er begeleide wandelingen georganiseerd worden.

Meer weten over de plannen of het natuurgebied?

Neem dan contact op met Natuurmonumenten Kempen en Midden-Limburg (tel. 0495-583130).

Download de kaart met de Natuurvisie 2016-2033 (pdf)

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd