Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groenonderhoud bij Dilkensplas en Teggerseplas in Ohé en Laak

05 september 2022 | Kay Jans

Rijkswaterstaat begint tussen de Dilkensplas en Teggerseplas in Ohé en Laak met het verwijderen van begroeiing. Het groenonderhoud vindt hier plaats op terrein van Natuurmonumenten en duurt enkele dagen.

Hoogwater Dilkensplas

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit op oevers en in de uiterwaarden van de Maas om ervoor te zorgen dat water in het hoogwaterseizoen goed, snel en veilig zijn weg richting zee kan vinden. Zo wordt voorkomen dat het doorgroeien en uitbreiden van begroeiiing in het rivierbed bij hoogwater leidt tot onverantwoord hoge waterstanden. 

Vegetatielegger 

Rijkswaterstaat voert onderhoud in de uiterwaarden uit op basis van de zogenaamde 'vegetatielegger'. Rijkswaterstaat gebruikt dit instrument om te bepalen of en waar begroeiing de waterafvoer kan belemmeren en voor opstuwende effecten kan zorgen. Recent heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt de Grensmaasnatuur te gaan beheren met de vegetatielegger. Deze is echter volgens Natuurmonumenten te statisch voor een dynamisch rivierengebied als de Grensmaas en gaat voorbij aan de beheerafspraken die eerder gemaakt zijn. We maken ons zorgen over de impact van de vegetatielegger op ons gezamenlijke natuurbeeld voor het gebied. Daarom hebben we samen met stichting ARK beroep ingediend tegen de vegetatielegger.

Hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling

Natuurmonumenten wil graag meewerken aan het integraal beheer van het rivierengebied en heeft daarbij ook oog voor hoogwaterveiligheid en de zogenaamde Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen voor waterkwaliteit. Om die reden werken wij op de locatie in Ohé en Laak mee aan de kap van een strook struweel. Op deze locatie is namelijk een nevengeul gepland die in het kader van de KRW wordt aangelegd. Door die geul ontstaat meer dynamiek in het gebied en zal de natuurkwaliteit toenemen. Er is dus sprake van win-win, extra natuurdoelen en hoogwaterveiligheid. Op andere locaties in de Grensmaas werken wij niet mee aan het verwijderen van vegetatie. Rijkswaterstaat verwijdert daar wel vegetatie op haar eigen gronden, op een aantal locaties is dit reeds uitgevoerd, bijvoorbeeld bij Illikhoven.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden bij de Dilkensplas en Teggerseplas (tegenover de Moeder Magdalenestraat) in Ohé en Laak starten in de week van 5 september en duren circa één week. Aannemer Idverde voert de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uit. Zij doen het onderhoud met oog en respect voor de omliggende natuur. Daarom vinden de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats en wordt alleen het hoognodige weggehaald. Tijdens de werkzaamheden kan het gebied tijdelijk minder goed begaanbaar zijn, of deels afgesloten worden als dat om veiligheidsredenen nodig is. Er wordt met machines gewerkt die enige (geluids)overlast kunnen veroorzaken.

Meer informatie 

Voor vragen en opmerkingen over de vegetatielegger of de werkzaamheden kun je terecht bij de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Heb je een vraag of melding voor Natuurmonumenten? Neem dan contact op via [email protected].

Gerelateerde informatie:

Onderzoek naar de impact van vegetatie in uiterwaarden op waterpeil

Artikel Hoogwater een verrijking voor de natuur                                                                                                     Natuur als klimaatbuffer                                                                     

verwijderen vegetatie Dilkensplas

Nieuwsgierige Koniks weten het grijpklare groen al gauw te vinden.

Kay
Kay Jans