Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kerstmaal voor de grazers van Visserweert

20 december 2018 | Paul Wijenberg

Natuurmonumenten heeft op 13 december j.l. haar kudde met 20 Galloway-runderen tijdelijk verplaatst van de oevergebieden bij Visserweert naar voedselrijkere gebieden elders.

Onmisbare grazers

“De belangrijkste reden is het dreigend tekort aan voldoende voedsel voor de dieren in dit vorig jaar opgeleverde natuurontwikkelingsgebied”, aldus beheercoördinator Huub Joosten. “De graafmachines hebben hier afgelopen jaar de grindwinning afgerond maar het opgeleverde natuurontwikkelingsgebied verkeert nu natuurlijk nog in een vroege pioniersfase. Dat betekent dat er dan nog te veel jonge en te weinig afwisselende begroeiing zoals kruiden en wilgen staan.

De zeer droge zomer en het weinig groeizame weer heeft deze onverwachte situatie extra versterkt. Natuurmonumenten hecht een groot belang aan het welzijn van deze dieren. Daarom werd besloten tot deze uitzonderlijke verplaatsing naar natuurgebieden waar de dieren rijk voedsel aantreffen. De Galloway-runderen komen rond maart-april weer terug naar hun vaste leefgebied in de riviernatuur bij Visserweert.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg