Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe vispassage bij Molenplas klaar, gebied weer toegankelijk voor wandelaars

15 december 2022 | Kay Jans

De nieuwe vispassage ‘Verlengde Oude Maas’ aan de oostzijde van de Molen- en Biltplas bij Stevensweert is klaar. Het natuurgebied is weer volledig toegankelijk voor wandelaars.

vispassage Molenplas oktober 2022

Dat betekent dat het weer mogelijk is om het volledige rondje om de Molenplas te lopen. Of ga al struinend je eigen weg door het gebied. Je kunt de nieuwe beek oversteken via enkele houten bruggetjes.

Zwemroute voor vissen

Dankzij de nieuwe vispassage verbetert de zwemroute voor vissen vanuit de Maas naar de Oude Maas", stelt Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. "Hierdoor kunnen ze de plekken waar ze zich voortplanten, beter bereiken." Om de vissen te helpen, legden het waterschap en Rijkswaterstaat een nieuwe beek aan in het natuurgebied langs de Molen- en Biltplas. Dit gebeurde in samenspraak met Natuurmonumenten, als eigenaar en beheerder van het gebied. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden starten in september 2021 en een half jaar duren. Onder meer door noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp vanwege de wateroverlast in juli 2021, kon de aannemer pas later beginnen.

Kom struinen langs de beek

Gelukkig is de vispassage nu helemaal klaar én is het hele gebied weer toegankelijk voor wandelaars. Zij kunnen de beek voortaan oversteken via een aantal nieuwe houten bruggetjes. Ook voor de kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden die grazen in het natuurgebied zijn doorwaadbare plaatsen gemaakt, zodat zij van de ene naar de andere kant van de beek kunnen gaan. Zondag 29 januari 2023 organiseert Waterschap Limburg samen met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten een open middag (13.00 – 15.00 uur) voor iedereen die kennis wilt maken met het heringerichte gebied en meer wilt weten over het hoe en waarom van de werkzaamheden. Noteer de datum alvast in de agenda, nadere info volgt in januari. 

boomstambrug Molenplas

Via boomstambruggetjes bereiken wandelaars de andere kant van de beek.

Optimale lokstroom

De nieuwe vispassage komt uit in de Molenplas, die is verbonden met de Biltplas. Vanuit de Biltplas is er een verbinding met de Maas. Deze twee plassen waren moeilijk te passeren voor vissen. Met name voor de kopvoorn en de barbeel. Deze twee bekende soorten riviervissen willen vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas, richting de Geleenbeek zwemmen om zich voort te planten. Ze voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten; de zogenoemde lokstroom. Dit ging nu niet goed doordat er weinig stroming in de plassen was. Hierdoor voelden de vissen niet welke richting ze op moesten zwemmen en konden ze de ingang van de Oude Maas niet altijd vinden. De dieren raakten als het ware verdwaald.

Animatie: werking vispassage bij Molen- en Biltplas

Stevigheid en zekerheid

Omdat de vispassage in het stroomgebied van de Maas ligt, zorgt het Maaswater bij hoge afvoeren voor de nodige kracht. Aan de kopse kanten van de beek is voor de in- en uitstroomvoorziening daarom gebruik gemaakt van stalen platen, die buiten goed te zien zijn. Deze damwanden zorgen voor extra stevigheid én zekerheid. De 'Verlengde Oude Maas' voldoet nu ook aan de kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa in goede toestand terug te brengen. Dit betekent onder meer dat onze rivieren en beken weer een geschikt leefgebied moeten zijn voor planten en dieren die er thuishoren. De verbetermaatregelen hiervoor moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd.

vispassage Molenplas november 2021

Zicht op de nieuwe vispassage vanaf de brug Ohé en Laak.

Meer weten?

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Waterschap Limburg

Kay
Kay Jans