Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plannen voor nieuwe vispassage bij de Molenplas

19 maart 2021 | Kay Jans

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat hebben plannen voor de aanleg van een nieuwe beek voor vissen in ons natuurgebied de Molenplas bij Stevensweert. Dankzij deze 'vispassage' verbetert de zwemroute voor vissen, waardoor ze gemakkelijker hun paaigronden bereiken. Natuurmonumenten is grondeigenaar en werkt graag mee. Samen maken we het gebied weer een stukje mooier voor dieren én mensen.

Werkgebied Verlengde Oude Maas

Nu nog raken vissen die van vanuit de Maas naar de Oude Maas en verder richting Geleenbeek willen zwemmen, wel eens verdwaald in de Biltplas en Molenplas. Met de nieuwe beek komt daar verandering in. 

Verdwaalde vissen 

Verschillende vissoorten, zoals de barbeel, kopvoorn en sneep, zwemmen vanuit de Maas naar de Oude Maas en verder om zich voort te planten. Daarvoor moeten ze door Biltplas en Molenplas zwemmen. De vissen voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten. Dat heet ook wel de lokstroom. Beide plassen zijn alleen zo groot dat die stroming niet goed voelbaar is. Vissen vinden daardoor de ingang van de Oude Maas niet altijd. 

Duidelijke zwemroute  

De nieuwe beek wordt aangelegd in de bestaande natuur aan de oostkant van de Bilt- en Molenplas, over een lengte van zo'n twee kilometer. In plaats van de Biltplas in te zwemmen, trekt de lokstroom de vissen naar de nieuwe beek. Zo ontstaat een duidelijke zwemroute langs beide plassen, als het ware een soort omleiding. De beek zal licht slingerend door het landschap lopen, zoveel mogelijk op de plek waar vroeger ook een beek stroomde.  

Oversteekplaatsen 

Op vijf plekken komen oversteekplaatsen voor wandelaars over de nieuwe beek. Ook komen er op vier plekken doorwaadbare plaatsen voor de aanwezige grote grazers in het gebied: op die manier kunnen de Galloway-runderen en de Konikpaarden van de ene kant van de beek naar de andere kant lopen.

Vergunningen en informatiemoment

Van eind maart tot begin april ligt het ontwerp projectplan waterwet ter inzage bij Waterschap Limburg. Op 23 maart om 19:30 uur is er een digitale informatieavond over de plannen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

Planning en uitvoering

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2021 en duren – afhankelijk van de voortgang – zes maanden. Omdat er wordt gewerkt in het leefgebied van planten en dieren, gebeurt de uitvoering onder ecologische begeleiding. Het deel van het gebied waar wordt gewerkt, is tijdens de uitvoering voor de veiligheid afgesloten voor wandelaars en sportvissers.

Voorbereidingen 

Dit voorjaar vinden al wel voorbereidingen plaats. Op de plek waar de nieuwe beek aansluit, zit een oeverhol van de bever. Het ziet ernaar uit dat het hol verlaten is, maar om dat zeker te weten zet het Waterschap Limburg enkele wilgenstokken voor het hol. Mocht een bever gebruik maken van het hol, dan is dat te zien aan knaagsporen. 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of heb je vragen? Op de website van Waterschap Limburg vind je uitgebreide informatie en lees je hoe je op de hoogte kunt blijven van actualiteiten. 

Kay
Kay Jans