Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Mantingerveld

landschap Mantingerveld met jeneverbesstruiken

Geheimzinnige bomen

Voor mij is er niks mooiers dan op een mistige ochtend langs mysterieuze jeneverbessen op het Mantingerzand te lopen. Als ik over de mulle zandpaadjes op de zandverstuivingen banjer, en in de verte op de heide de schapen zie, kan ik me niet voorstellen dat dit 25 jaar geleden nog gewoon landbouwgrond was.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe
Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)

Meer over Mantingerveld

Over het gebied

Al 25 jaar zijn we bezig om vier kleine natuurgebieden ten noorden van Hoogeveen samen te voegen tot een groot aaneengesloten heidelandschap: het Mantingerveld. Dit herstel begon met een grote actie, waarbij 50.000 Nederlanders ruim twee miljoen euro doneerden.

Eeuwenlang bestond dit deel van Drenthe uit heide, hoogveen en vennen. Door een intensieve ruilverkaveling in 1960 bleef er van dit landschap weinig over. Planten en dieren werden teruggedrongen in kleine natuurgebiedjes, zoals Mantingerzand, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek. Nu is het weer mogelijk om heerlijk te wandelen door dit authentieke Drentse landschap. Ook met de fiets of te paard is het volop genieten.

Dierenleven in het Mantingerveld

Aaneengesloten natuurgebieden zijn cruciaal voor de overlevingskansen van planten en dieren. Ze moeten zich kunnen verplaatsen om zich voort te planten, om voedsel en beschutting te vinden en een veilige plek bij storm, overstroming of brand. Nu de natuur de ruimte heeft, leven er weer veel planten en dieren in het afwisselende Mantingerveld. De heikikker en de levendbarende hagedis vind je bij de vennen, kruipbrem en tormentil in de heide, klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw in de nattere gedeelten. Bij poelen moet je uitkijken naar ringslangen en libellen. Ook wulp en torenvalk voelen zich hier weer helemaal thuis. En als je denkt dat je de vijfde symfonie van Beethoven hoort, dan weet je dat de geelgors in de buurt is.

geelgors

Grazers in het Mantingerveld

Behalve onze heidekoeien grazen er in het Mantingerveld koeien, schapen en shetlandpony’s van de Agrarische Natuur Vereniging. Iedere grazer heeft zijn eigen menu. Een gemengde groep grazers heeft daarom het meeste effect. Dat is goed voor heideplanten, voor stekelbrem, valkruid, zonnedauw én voor de jeneverbesstruiken.

stekelbrem
Mantingerveld

De mooiste routes

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats aan de Mantingerdijk
Mantingerveld

Nieuws

Direct naar

Mantingerveld

Wat wij hier doen

Meer ruimte voor de natuur

Dankzij de steun van leden en sponsors herstellen we sinds 1992 de natuur in het Mantingerveld. Door gerichte aankopen van landbouwgrond maken we van vier kleine natuurgebieden één groot, aaneengesloten heidelandschap. We graven de mestrijke bovenlaag van de grond af, herstellen vennen en maken ruimte voor bos. Heel snel nemen planten en dieren bezit van deze nieuwe natuur. Bij dit natuurherstel werken we nauw samen met de inwoners van de omliggende dorpen. Met hen hebben we plannen gemaakt voor de toekomst van het Mantingerveld en het aangrenzende Mantingerbos en –weiden. Een groep gedreven vrijwilligers is iedere week in het veld om te sjouwen, snoeien, lachen, zagen, ploeteren en overleggen. Zij zijn de extra ogen, oren en handen van de boswachters in het Mantingerveld. Ben je benieuwd naar hun belevenissen?

hun belevenissen