Ga direct naar inhoud
Nieuws

Marker Wadden geïsoleerd in ijs en sneeuw

11 februari 2021 | Roos Kooiman

Twee eilandwachters van Natuurmonumenten zijn op de natuureilanden Marker Wadden door ijsgang afgesloten van de buitenwereld.

Marken Wadden

Middenin de Randstad tussen Lelystad, Almere, Enkhuizen en Amsterdam leven zij voor onbepaalde tijd een in verstilde wereld. De eilandwachters houden een oogje in het zeil en bekijken het natuurlijk leven tijdens deze winterse periode. Ze zien dat grote aantallen vogels zich concentreren in de luwte op plekken zonder ijs.

De eilandwachters zijn dinsdag met een kleine ijsbreker voor onbepaalde tijd vertrokken naar Marker Wadden. Inmiddels is het Markermeer door de ijsvorming bijna helemaal dichtgevroren. Eilandwachter Daan Vreugdenhil: “Wij zijn compleet alleen op het eiland en weten niet voor hoelang. We zien nu per uur hoe het ijs zich om het eiland vormt en beseffen ons nu echt dat we opgesloten zitten. Een heel bijzondere ervaring. Het is hier doodstil. We horen alleen het ruisen van de wind, het kruien van het ijs en zien dat het landschap per moment verandert. We zijn hier in ieder geval zolang het vriest, maar ook nog als de dooi intreedt en het ijs gaat kruien. We hebben eten voor drie weken”.

Vogels concentreren zich

Aan de oostzijde waar de wind op het eiland stond, is het ijs het eiland op gedrukt. Aan de luwe kant waait het vormende ijs verder naar het westen. Aan de noordkant concentreren de vogels zich nu rond een wak. Mirte Kruit: “We zien wel tien soorten vogels die rondjes zwemmen om het wak open te houden. Dat is een geweldig gezicht in een voor de rest bevroren Markermeer. Prachtig witte nonnetjes met perfecte zwarte lijnen. Ook slobeenden, wintertalingen, ganzen, krakeend, grote zaagbek, wilde eend, bergeend en ganzen. Op de basaltblokken rusten de vogels voordat ze het koude water weer trotseren om voedsel te zoeken en een wak open te houden”. De eilandwachters zijn veel buiten maar soms ook binnen aan het werk. “Door het raam zagen we een aantal strandleeuweriken. Soorten die in Siberië broeden en hier overwinteren. In de harde wind waren ze rustig bezig een zandbadje te nemen. Ze trekken zich niks aan van de kou” aldus Daan Vreugdenhil.

Kruiend ijs

Off grid

Marker Wadden heeft een geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting waar de vrijwillige eilandwachters tijdelijk wonen. Ze zijn daarom niet alleen fysiek van de buitenwereld afgesloten maar ook qua voorzieningen. De elektriciteit wordt ter plekke opgewekt met zonnepanelen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste off grid eiland van Nederland.

Nieuwe natuureilanden

Marker Wadden is het nieuwste stukje Nederland. De natuureilanden zijn aangelegd met slib, klei en zand uit het Markermeer en draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Het is een natuurparadijs voor vissen en vogels en een recreatiebestemming die steeds vaker ontdekt wordt. Het hele jaar door zijn er vrijwillige eilandwachters aanwezig voor onderzoek, om mensen te verwelkomen en om een oogje in het zeil te houden. Het herstel van de natuur in het Markermeer krijgt een verdere impuls met het besluit nog twee natuureilanden van Marker Wadden aan te leggen, zo werd van de week bekendgemaakt. In de beschutting van de eerste vijf eilanden wordt Marker Wadden uitgebreid met ongeveer 300 hectare nieuwe natuur, onder en boven water.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter