Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maaien van de bijzondere natte hooi- en schraallanden in en rondom Korenburgerveen

12 september 2023 | Jantine Wesselink

Naast hoogveen bevinden zich in en rondom het Korenburgerveen ecologisch waardevolle vochtige hooilanden en natte schraallanden, samen circa 30 hectare. Hier staan bijzondere planten en leven veel libellen, amfibieën, insecten. Voor het behoud van deze bijzondere vegetaties beheert Natuurmonumenten deze stukken middels een gefaseerd maaibeheer.

maaien met de messenbalk rondom Korenburgerveen

Messenbalk

Sinds dit jaar laten we het maaien van deze graslanden uitvoeren door een lokale aannemer; Frielink Multidiensten. Als in september blauwe knoop en parnassia zijn uitgebloeid worden de percelen gemaaid waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van een lichte trekker met messenbalk.

De natste delen worden gemaaid door een rupsmaaier om te voorkomen dat te diepe sporen worden achterlaten. Op bovenstaande foto is de trekker met messenbalk in actie. Het maaisel wordt afgevoerd naar boeren in de omgeving die het product composteren en verwerken op hun land.  

Een machtig mooie en vooral ook strategische klus waarbij lichtgewicht materieel, langetermijndenken en een duftige portie respect voor de natuur samenkomen, aldus Frielink Multidiensten zelf

Ruigte voor insecten

We maaien bewust niet al het gras. Met gefaseerd maaibeheer blijven delen van de vegetatie gespaard ten behoeve van de fauna en zijn belangrijk als overwinteringsplek voor met name insecten.

Blauwe knoop

blauwe knoop, magneet voor vlinders en insecten

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink